Biên tập - Nguyễn Khánh

Tháng Sáu 2023

Vì sao văn hoá doanh nghiệp là lợi thế cạnh tranh khó bắt chước

Vì sao văn hoá doanh nghiệp là lợi thế cạnh tranh khó bắt chước?

Văn hoá doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bền vững và thành công của tổ chức. Nó không chỉ đơn thuần là các quy tắc và chuẩn mực, mà còn phải phù hợp với mục tiêu và giá trị cốt lõi của tổ chức. Trong bài viết này, chúng ta sẽ...

3 chiến thuật cần có khi xây dựng văn hóa đa thế hệ

3 Chiến thuật cần có khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp đa thế hệ

Ngày nay, nhiều doanh nghiệp trong các ngành nghề đang đối mặt với thách thức quản lý nguồn nhân sự đến từ nhiều lứa tuổi khác nhau. Xây dựng và duy trì một văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ và bền vững là một yếu tố quan trọng trong việc thành công của bất kỳ...