Hệ thống ERP và các phần mềm ứng dụng riêng lẻ có gì khác nhau?

Hệ thống ERP và các phần mềm ứng dụng riêng lẻ có gì khác nhau

Hệ thống ERP và các phần mềm ứng dụng riêng lẻ có gì khác nhau?

Có rất nhiều loại phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp, và mỗi loại đều mang lại hiệu quả khác nhau cho doanh nghiệp. Một thách thức phổ biến mà hầu hết các doanh nghiệp đối diện đó là quyết định giữa việc sử dụng một hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning – Quản lý Tài nguyên Doanh nghiệp) toàn diện hay sử dụng các phần mềm ứng dụng riêng lẻ. Bài viết dưới đây Blog.sis.vn sẽ giúp bạn hiểu rõ những điểm khác nhau cơ bản giữa hệ thống ERP và các phần mềm ứng dụng riêng lẻ trong doanh nghiệp.

Những điểm khác nhau của hệ thống ERP và các phần mềm ứng dụng riêng lẻ

Phạm vi quản lý và khả năng tích hợp

Phạm vi quản lý và khả năng tích hợp
Phạm vi quản lý và khả năng tích hợp

Hệ thống ERP và các phần mềm ứng dụng riêng lẻ có những khác biệt cơ bản quan trọng về phạm vi quản lý và khả năng tích hợp. Dưới đây là những điểm đáng chú ý về sự khác biệt này:

Phạm vi quản lý

 • ERP: Hệ thống ERP là một giải pháp phạm vi rộng và toàn diện. Nó bao gồm nhiều mô-đun chức năng như quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý sản xuất, quản lý bán hàng và nhiều khía cạnh khác của doanh nghiệp. Nhờ tính toàn diện, ERP có khả năng tích hợp các quy trình và thông tin từ các phòng ban và hoạt động khác nhau trong doanh nghiệp, giúp tạo ra cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh.
 • Các phần mềm ứng dụng riêng lẻ: Ngược lại, các phần mềm ứng dụng riêng lẻ tập trung vào giải quyết một vấn đề cụ thể hoặc cung cấp một tính năng đặc biệt trong doanh nghiệp. Chúng thường thiết kế để phục vụ một hoặc một số ít phòng ban hoặc bộ phận trong công ty. Ví dụ, có thể có các phần mềm riêng lẻ cho quản lý kho, quản lý dự án, hay quản lý hệ thống CRM (Quản lý quan hệ khách hàng).

Khả năng tích hợp

 • ERP: Một trong những ưu điểm quan trọng của hệ thống ERP là khả năng tích hợp mượt mà với các mô-đun và chức năng khác trong hệ thống. Thông tin được chia sẻ và cập nhật liên tục giữa các phòng ban và quy trình khác nhau, giúp cải thiện hiệu quả hoạt động và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu toàn diện.
 • Các phần mềm ứng dụng riêng lẻ: Trong trường hợp các phần mềm riêng lẻ, tích hợp có thể gặp khó khăn hơn. Đôi khi, việc chuyển dữ liệu giữa các ứng dụng riêng lẻ có thể gây ra sự không đồng bộ và làm giảm hiệu quả hoạt động. Người dùng thường phải làm việc song song với nhiều ứng dụng và hệ thống, dẫn đến việc quản lý dữ liệu phức tạp và dễ xảy ra sai sót.

Sự khác biệt cơ bản giữa hệ thống ERP và các phần mềm ứng dụng riêng lẻ nằm ở phạm vi quản lý và khả năng tích hợp. ERP cung cấp cái nhìn tổng quan và tích hợp toàn diện giữa các chức năng trong doanh nghiệp, trong khi các phần mềm riêng lẻ tập trung vào giải quyết các vấn đề cụ thể và thường không tích hợp tốt với các ứng dụng khác. Việc lựa chọn giữa hai loại phần mềm này phụ thuộc vào yêu cầu và quy mô của doanh nghiệp.

Luồng dữ liệu và sự liền mạch thông tin

Luồng dữ liệu và sự liền mạch thông tin
Luồng dữ liệu và sự liền mạch thông tin

Khác biệt cơ bản giữa hệ thống ERPcác phần mềm ứng dụng riêng lẻ là về luồng dữ liệu và sự liền mạch thông tin giữa chúng. Dưới đây là mô tả chi tiết về điểm khác nhau này:

Luồng dữ liệu

 • Hệ thống ERP: Hệ thống ERP được xây dựng với mục tiêu tích hợp toàn diện các hoạt động và phòng ban trong doanh nghiệp. Dữ liệu từ các mô-đun khác nhau, như quản lý tài chính, nhân sự, bán hàng, sản xuất, v.v., được ghi nhận và cập nhật trong cùng một hệ thống. Do đó, dữ liệu di chuyển một cách liền mạch qua các quy trình và phòng ban, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của thông tin.
 • Các phần mềm ứng dụng riêng lẻ: Trái ngược với ERP, các phần mềm ứng dụng riêng lẻ thường hoạt động độc lập và không có một cơ chế tự động để chia sẻ dữ liệu giữa chúng. Mỗi ứng dụng có cơ sở dữ liệu riêng và không liên kết với các ứng dụng khác, dẫn đến việc phải thực hiện thủ công việc nhập xuất dữ liệu giữa các ứng dụng. Điều này gây ra sự không liền mạch và làm giảm hiệu quả trong việc quản lý thông tin.

Sự liền mạch thông tin

 • Hệ thống ERP: Với tính tích hợp cao, hệ thống ERP giúp tạo ra sự liền mạch thông tin trong toàn bộ doanh nghiệp. Dữ liệu và thông tin liên quan đến khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và các hoạt động kinh doanh khác được ghi nhận và cập nhật một cách nhất quán. Điều này giúp nhân viên truy cập thông tin nhanh chóng và dễ dàng, đồng thời tăng cường khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác và toàn diện.
 • Các phần mềm ứng dụng riêng lẻ: Với tính độc lập, các phần mềm riêng lẻ có thể gây ra sự cắt lõi trong luồng thông tin. Dữ liệu từ các ứng dụng này thường không được chia sẻ hoặc đồng bộ hóa tự động với các ứng dụng khác, dẫn đến sự tách rời và không liền mạch của thông tin. Điều này có thể làm giảm hiệu quả hoạt động và tạo ra sự không đồng nhất trong quyết định doanh nghiệp.

Sự khác biệt cơ bản giữa hệ thống ERPcác phần mềm ứng dụng riêng lẻ nằm ở luồng dữ liệu và sự liền mạch thông tin. Hệ thống ERP có tính tích hợp cao, giúp dữ liệu di chuyển một cách liền mạch và đồng nhất trong toàn bộ doanh nghiệp. Trong khi đó, các phần mềm ứng dụng riêng lẻ hoạt động độc lập và không có sự kết nối tự động, dẫn đến sự không liền mạch và không đồng nhất trong thông tin.

Tính tuỳ chỉnh và linh hoạt

ERP và các phần mềm khác nhau: Tính tuỳ chỉnh và linh hoạt
Tính tuỳ chỉnh và linh hoạt

Khác biệt cơ bản giữa hệ thống ERP và các phần mềm ứng dụng riêng lẻ cũng liên quan đến tính tuỳ chỉnh và linh hoạt của chúng. Dưới đây là mô tả chi tiết về điểm khác nhau này:

Tính tuỳ chỉnh

 • Hệ thống ERP: Hệ thống ERP thường được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn công nghiệp và quy trình kinh doanh phổ biến. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp có các yêu cầu riêng biệt và quy trình kinh doanh độc đáo. Vì vậy, hệ thống ERP cần có tính tuỳ chỉnh để phù hợp với các yêu cầu và quy trình cụ thể của doanh nghiệp. Điều này cho phép doanh nghiệp thay đổi, cấu hình và điều chỉnh các mô-đun và chức năng trong hệ thống ERP sao cho phù hợp với nhu cầu của họ, từ cách tổ chức dữ liệu, quản lý quy trình, tới tùy chỉnh giao diện người dùng.
 • Các phần mềm ứng dụng riêng lẻ: Các phần mềm ứng dụng riêng lẻ thường có mức độ tuỳ chỉnh ít hơn so với hệ thống ERP. Chúng thường được xây dựng để giải quyết một vấn đề cụ thể và thường không cho phép điều chỉnh quá nhiều các tính năng và chức năng. Mặc dù có thể có một số tùy chỉnh cơ bản, nhưng sự linh hoạt và khả năng thích nghi của chúng thường hạn chế hơn so với hệ thống ERP.

Linh hoạt

 • Hệ thống ERP: Với tính toàn diện và tích hợp, hệ thống ERP thường có tính linh hoạt cao. Điều này cho phép doanh nghiệp mở rộng và thích nghi với sự phát triển và thay đổi của họ một cách dễ dàng. Khi doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạc thêm vào các hoạt động mới, hệ thống ERP có khả năng đáp ứng và tích hợp các yêu cầu mới một cách linh hoạt. Điều này giúp đảm bảo rằng hệ thống ERP vẫn hiệu quả và hữu ích trong việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai.
 • Các phần mềm ứng dụng riêng lẻ: Tùy thuộc vào thiết kế và mục đích sử dụng, một số phần mềm ứng dụng riêng lẻ có tính linh hoạt, nhưng phạm vi thay đổi có thể bị giới hạn. Khi doanh nghiệp muốn mở rộng hoặc thay đổi các quy trình, họ có thể gặp khó khăn trong việc tích hợp và điều chỉnh các phần mềm riêng lẻ này để phù hợp với yêu cầu mới.

Sự khác biệt cơ bản giữa hệ thống ERP và các phần mềm ứng dụng riêng lẻ nằm ở tính tuỳ chỉnh và linh hoạt. Hệ thống ERP thường có tính tuỳ chỉnh cao và linh hoạt, cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh và thích nghi với các yêu cầu và thay đổi của họ. Trong khi đó, các phần mềm ứng dụng riêng lẻ có mức độ tuỳ chỉnh ít hơn và khả năng thích nghi hạn chế, có thể gây ra khó khăn trong việc mở rộng và điều chỉnh quy trình kinh doanh.

Chi phí triển khai và bảo trì

ERP và các phần mềm khác nhau: Chi phí triển khai và bảo trì
Chi phí triển khai và bảo trì

Khác biệt cơ bản giữa hệ thống ERPcác phần mềm ứng dụng riêng lẻ nằm ở chi phí triển khai và bảo trì. Dưới đây là mô tả chi tiết về điểm khác nhau này:

Chi phí triển khai

 • Hệ thống ERP: Triển khai hệ thống ERP thường yêu cầu một quá trình phức tạp và chi phí đầu tư ban đầu lớn hơn so với các phần mềm ứng dụng riêng lẻ. Vì hệ thống ERP có phạm vi quản lý toàn diện và tích hợp nhiều mô-đun chức năng, việc triển khai và cấu hình hệ thống này tốn nhiều thời gian, nguồn lực và nhân lực chuyên gia. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải đảm bảo hệ thống ERP phù hợp với các quy trình kinh doanh và tuân thủ các quy định công nghiệp, điều này đòi hỏi thêm chi phí cho việc tùy chỉnh và xây dựng các phần mềm bổ sung.
 • Các phần mềm ứng dụng riêng lẻ: Trong khi đó, các phần mềm ứng dụng riêng lẻ thường có quá trình triển khai đơn giản hơn và yêu cầu chi phí đầu tư ban đầu ít hơn. Vì chúng tập trung vào giải quyết một vấn đề cụ thể, việc triển khai và tích hợp chúng vào doanh nghiệp thường dễ dàng hơn và không đòi hỏi nhiều tùy chỉnh như hệ thống ERP. Điều này có thể giúp giảm thiểu chi phí triển khai và thời gian triển khai cho các phần mềm riêng lẻ.

Chi phí bảo trì

 • Hệ thống ERP: Mặc dù chi phí triển khai ban đầu của hệ thống ERP có thể cao, nhưng chi phí bảo trì sau này thường tương đối ổn định và có thể được phân chia cho nhiều năm. Hệ thống ERP yêu cầu bảo trì định kỳ, cập nhật, và hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo rằng nó hoạt động ổn định và hiệu quả. Mặc dù điều này có thể đòi hỏi một khoản phí hàng năm hoặc theo hợp đồng, nhưng nó thường giúp giảm thiểu các vấn đề liên quan đến sự cố và đảm bảo tính bền vững của hệ thống trong thời gian dài.
 • Các phần mềm ứng dụng riêng lẻ: Trong khi các phần mềm riêng lẻ có thể có chi phí triển khai thấp hơn, chi phí bảo trì sau này có thể không dễ dàng đoán trước. Một số phần mềm ứng dụng riêng lẻ có chi phí bảo trì tương đối thấp và có thể tự mình thực hiện bảo trì định kỳ. Tuy nhiên, đối với một số ứng dụng phức tạp hoặc đòi hỏi tích hợp với các ứng dụng khác, chi phí bảo trì có thể cao hơn và đòi hỏi hỗ trợ kỹ thuật từ nhà cung cấp hoặc bên thứ ba.

Sự khác biệt cơ bản giữa hệ thống ERP các phần mềm ứng dụng riêng lẻ nằm ở chi phí triển khai và bảo trì. Trong khi ERP có chi phí triển khai ban đầu cao nhưng chi phí bảo trì ổn định và đáng đầu tư, các phần mềm ứng dụng riêng lẻ thường có chi phí triển khai thấp hơn nhưng có thể có chi phí bảo trì không dễ dàng dự đoán trước và biến đổi tùy theo từng ứng dụng cụ thể.

Hệ thống ERP có thể thay thế các phần mềm riêng lẻ không?

Hệ thống ERP có thể thay thế các phần mềm riêng lẻ không
Hệ thống ERP có thể thay thế các phần mềm riêng lẻ không?

Để xác định khả năng thay thế các phần mềm riêng lẻ trong doanh nghiệp bằng hệ thống ERP, cần cân nhắc nhiều yếu tố quan trọng. Những yếu tố này bao gồm phạm vi hoạt động của tổ chức, mục tiêu kinh doanhquy trình công việc cụ thể.

Hệ thống ERP bao gồm các phân hệ được thiết kế để tích hợp và quản lý các quy trình kinh doanh khác nhau trong một tổ chức. Hệ thống ERP hoàn chỉnh cung cấp nhiều chức năng và phân hệ như quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý kho, quản lý sản xuất và nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, việc thay thế các phần mềm ứng dụng riêng lẻ trong doanh nghiệp bằng hệ thống ERP có thể gặp một số khó khăn. Đôi khi, tổ chức có các yêu cầu đặc biệt hoặc quy trình công việc phức tạp, và việc tùy chỉnh hệ thống ERP để đáp ứng các yêu cầu này có thể tốn kém và phức tạp hơn. Ngoài ra, việc triển khai hệ thống ERP cũng đòi hỏi sự cam kết từ toàn bộ tổ chức và một quy trình chuyển đổi có kế hoạch.

Do đó, việc thay thế các phần mềm riêng lẻ bằng hệ thống ERP cần được xem xét kỹ lưỡng và phân tích kỹ càng để đảm bảo rằng lợi ích và tiềm năng của việc chuyển đổi vượt qua những khó khăn có thể phát sinh. Quyết định này nên dựa trên việc đánh giá rõ ràng các ưu điểm và hạn chế của cả hai phương pháp để đảm bảo sự tối ưu hóa hiệu quả và hiệu suất trong quản lý doanh nghiệp.

Xu hướng sử dụng ERP thay cho các ứng dụng quản lý riêng lẻ

Xu hướng sử dụng ERP thay cho các ứng dụng quản lý riêng lẻ
Xu hướng sử dụng ERP thay cho các ứng dụng quản lý riêng lẻ

Trong thời gian gần đây, việc sử dụng hệ thống ERP để thay thế các ứng dụng quản lý riêng lẻ đã trở nên phổ biến. Hệ thống ERP cung cấp khả năng tích hợp các quy trình kinh doanh khác nhau trong một tổ chức. Thay vì sử dụng nhiều ứng dụng riêng lẻ để quản lý từng phần của công việc, hệ thống ERP cho phép quản lý toàn diện và tổng hợp thông tin, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và ra quyết định.

Sử dụng một hệ thống ERP có thể giúp tổ chức tối ưu hóa quy trình kinh doanh bằng cách định rõ các luồng công việc, xác định các điểm yếu và tối ưu hóa hiệu suất làm việc. Hơn nữa, hệ thống ERP cung cấp các tính năng tự động hóa và quy trình chuỗi cung ứng tích hợp, giúp tăng cường hiệu quả và giảm thiểu sai sót trong quy trình.

Các hệ thống ERP hiện đại thường được thiết kế để có tính linh hoạt và khả năng mở rộng. Điều này cho phép tổ chức tùy chỉnh và điều chỉnh hệ thống ERP để phù hợp với yêu cầu cụ thể và quy trình công việc của mình. Ngoài ra, các ứng dụng ERP hiện nay thường có khả năng tích hợp và kết nối với các hệ thống bên ngoài, như CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) và SCM (Quản lý chuỗi cung ứng), tạo ra một mạng lưới liên kết toàn diện cho tổ chức.

Hệ thống ERP thường tích hợp các công cụ phân tích dữ liệu và báo cáo, cho phép tổ chức theo dõi và phân tích hiệu suất kinh doanh, xu hướng thị trường và các chỉ số quan trọng khác. Điều này giúp các nhà quản lý và người ra quyết định có cái nhìn rõ ràng về hoạt động của tổ chức và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu chính xác.

Chia sẻ