Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì? Những nguyên tắc cơ bản trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì? Những nguyên tắc cơ bản trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì? Những nguyên tắc cơ bản trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì? Có nhiệm vụ gì trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp? Hiện nay, quản trị tài chính đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm, vì nó đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý hiệu quả mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hãy cùng khám phá về lĩnh vực này trong bài viết dưới đây!

Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?

Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?
Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?

Quản trị tài chính doanh nghiệp là quá trình quản lý và điều hành các nguồn tài chính của một doanh nghiệp để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững. Nó bao gồm việc lập kế hoạch tài chính, thu thập và quản lý vốn, quản lý rủi ro tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư, quản lý quỹ tiền mặt, và báo cáo tài chính.

Vậy nên hiểu Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?

Quản trị tài chính doanh nghiệp (Financial Management) là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế học để mô tả quá trình lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát mọi hoạt động liên quan đến tài chính của một doanh nghiệp. Các hoạt động này bao gồm việc quản lý quỹ tài chính, đầu tư, chi phí nhập nguyên liệu, chi phí trả lương cho nhân viên và nhiều khía cạnh tài chính khác trong suốt quá trình hoạt động và vận hành của doanh nghiệp.

Công việc quản trị tài chính doanh nghiệp là trách nhiệm của phòng ban tài chính kế toán, và nó đòi hỏi việc thực hiện và báo cáo định kỳ với người quản lý tài chính doanh nghiệp hoặc lãnh đạo của doanh nghiệp.

Mục tiêu của hoạt động quản trị tài chính

Mục tiêu của hoạt động quản trị tài chính
Mục tiêu của hoạt động quản trị tài chính

Hoạt động quản trị tài chính trong doanh nghiệp có những mục tiêu cụ thể nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Dưới đây là một số mục tiêu chính của hoạt động quản trị tài chính:

 1. Đảm bảo sự tài chính ổn định: Một trong những mục tiêu chính của quản trị tài chính là đảm bảo sự ổn định của tài chính doanh nghiệp. Điều này bao gồm việc quản lý lưu chuyển tiền mặt, kiểm soát dòng tiền, quản lý nợ và tín dụng, để đảm bảo sự thanh toán và trả nợ đúng hạn và đảm bảo rằng doanh nghiệp không gặp khó khăn tài chính.
 2. Tối ưu hóa cấu trúc vốn: Mục tiêu này liên quan đến việc quản lý và tối ưu hóa cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Quản trị tài chính cân nhắc về tỷ lệ giữa vốn sở hữu và vốn vay, đảm bảo mức độ nợ hợp lý và tối ưu để đạt được hiệu suất tài chính cao nhất.
 3. Tăng cường khả năng đầu tư: Mục tiêu này tập trung vào việc đánh giá và quản lý các dự án đầu tư của doanh nghiệp. Quản trị tài chính giúp xác định các cơ hội đầu tư tiềm năng, đánh giá rủi ro và lợi ích kỳ vọng từ các dự án đầu tư, và quyết định về việc sử dụng vốn một cách hiệu quả để đạt được lợi nhuận và tăng trưởng dài hạn cho doanh nghiệp.
 4. Quản lý rủi ro tài chính: Mục tiêu này tập trung vào việc đánh giá, quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính của doanh nghiệp. Quản trị tài chính đảm bảo rằng doanh nghiệp có các biện pháp phòng ngừa rủi ro, bảo vệ khỏi các biến động không lường trước trong môi trường kinh doanh và thị trường tài chính.
 5. Tăng cường giá trị doanh nghiệp: Một trong những mục tiêu quan trọng của quản trị tài chính là tăng cường giá trị doanh nghiệp. Quản trị tài chính thực hiện các biện pháp nhằm tối ưu hóa cơ cấu tài sản, tăng cường hiệu suất hoạt động và nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp. Bằng cách quản lý tài chính một cách hiệu quả, doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị tăng thêm cho các cổ đông và đối tác liên quan.
 6. Bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật: Quản trị tài chính cũng đặt mục tiêu là bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật và quy chuẩn tài chính. Điều này đảm bảo rằng doanh nghiệp hoạt động trong một môi trường hợp pháp và có khả năng đáp ứng các yêu cầu về báo cáo tài chính, kiểm toán và quản lý tài sản.
 7. Tạo lòng tin và tín nhiệm: Mục tiêu quan trọng khác của quản trị tài chính là xây dựng lòng tin và tín nhiệm từ các bên liên quan, bao gồm cổ đông, nhà đầu tư, đối tác và ngân hàng. Bằng cách thực hiện quản trị tài chính chuyên nghiệp, công transparent và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động tài chính, doanh nghiệp có thể tạo dựng mối quan hệ đáng tin cậy và tăng cường uy tín trên thị trường.

Tóm lại, mục tiêu của hoạt động quản trị tài chính trong doanh nghiệp bao gồm đảm bảo sự ổn định tài chính, tối ưu hóa cấu trúc vốn, tăng cường khả năng đầu tư, quản lý rủi ro tài chính, tăng cường giá trị doanh nghiệp, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và xây dựng lòng tin và tín nhiệm.

7 Chức năng chính của quản trị tài chính doanh nghiệp

7 Chức năng chính của quản trị tài chính doanh nghiệp
7 Chức năng chính của quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính là một phần vô cùng quan trọng thuộc chức năng của quản trị doanh nghiệp, và có mối liên quan mật thiết đến nhiều chức năng khác của doanh nghiệp như: quản trị sản xuất, quản trị marketing, quản trị nhân sự

Quản trị tài chính doanh nghiệp có 7 chức năng chính, bao gồm:

 1. Lập kế hoạch tài chính: Chức năng này liên quan đến việc xác định mục tiêu tài chính của doanh nghiệp và phát triển các kế hoạch và chiến lược để đạt được mục tiêu đó. Lập kế hoạch tài chính bao gồm xác định nguồn vốn, lập dự báo tài chính, đặt mục tiêu lợi nhuận và quản lý nguồn lực tài chính một cách hiệu quả.
 2. Quản lý nguồn vốn: Chức năng này tập trung vào việc thu thập và quản lý các nguồn vốn của doanh nghiệp. Điều này bao gồm quản lý tiền mặt, quản lý vốn sở hữu, quản lý vốn vay và quản lý quỹ.
 3. Đầu tư và quản lý rủi ro: Chức năng này liên quan đến việc đánh giá các cơ hội đầu tư và quản lý rủi ro tài chính. Quản trị tài chính phân tích các dự án đầu tư, đánh giá lợi ích kỳ vọng và rủi ro liên quan, và đưa ra quyết định về việc đầu tư tài nguyên tài chính vào các dự án có tiềm năng cao nhất.
 4. Quản lý quỹ tiền mặt: Chức năng này nhằm đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ quỹ tiền mặt để hoạt động hàng ngày và đáp ứng các nhu cầu tài chính ngắn hạn. Quản trị tài chính quản lý dòng tiền, dự báo và kiểm soát nguồn tiền mặt để đảm bảo sự ổn định tài chính.
 5. Quản lý tài sản: Chức năng này tập trung vào việc quản lý tài sản của doanh nghiệp, bao gồm tài sản cố định và tài sản lưu động. Quản trị tài chính đảm bảo rằng tài sản được sử dụng và quản lý một cách hiệu quả, đồng thời tối ưu hóa giá trị và tuổi thọ của tài sản.
 6. Quản lý chi phí và lợi nhuận: Chức năng này nhằm đảm bảo việc quản lý chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. Quản trị tài chính thực hiện các biện pháp để giảm thiểu chi phí không cần thiết và tối ưu hóa sự sử dụng nguồn lực tài chính. Điều này bao gồm quản lý chi phí sản xuất, chi phí vận hành, chi phí tiếp thị và quảng cáo, chi phí nhân viên và các chi phí khác. Bằng cách quản lý chi phí hiệu quả, doanh nghiệp có thể cải thiện lợi nhuận ròng và tăng cường tính cạnh tranh trên thị trường.
 7. Báo cáo tài chính và phân tích: Chức năng cuối cùng của quản trị tài chính doanh nghiệp là báo cáo tài chính và phân tích. Quản trị tài chính đảm bảo rằng các thông tin tài chính của doanh nghiệp được ghi nhận, xử lý và báo cáo đúng các quy định kế toán và pháp lý. Báo cáo tài chính cung cấp thông tin quan trọng về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cho các bên liên quan như cổ đông, ngân hàng, nhà đầu tư và các đối tác kinh doanh. Đồng thời, phân tích tài chính được thực hiện để đánh giá hiệu suất tài chính, đưa ra nhận định về sức khỏe tài chính và đề xuất các biện pháp cải thiện hoặc điều chỉnh. Phân tích tài chính cung cấp cho người quản lý thông tin quan trọng để đưa ra các quyết định chiến lược và tài chính một cách thông minh và cân nhắc.

Các mức độ quản trị tài chính doanh nghiệp

Mức độ quản trị tài chính doanh nghiệp có ba cấp độ khác nhau:

 1. Mức độ thô sơ: Mức độ này tập trung vào việc quản lý cơ bản của các hóa đơn tài chính và báo cáo thuế. Doanh nghiệp sử dụng các công cụ đơn giản như Excel để thực hiện công việc này. Mục tiêu chính là đảm bảo rằng các hoạt động tài chính được ghi chính xác và tuân thủ các quy định thuế.
 2. Mức độ căn bản: Mức độ này yêu cầu người đảm nhiệm quản lý tài chính trình bày định kỳ các báo cáo tài chính, bao gồm các chi tiết về thu chi, lợi nhuận từ bán hàng và các yêu cầu kiểm toán hoặc yêu cầu của doanh nghiệp. Công cụ Excel vẫn được sử dụng để thực hiện công việc này.
 3. Mức độ nâng cao: Mức độ này bao gồm sự có mặt của một bộ phận quản trị tài chính riêng. Các báo cáo tài chính và tổng hợp tài chính được phân tích định kỳ theo từng tháng, quý và được trình bày trên hệ thống mạng nội bộ và thiết bị di động. Mục tiêu là để đảm bảo rằng ban lãnh đạo ở mọi nơi có thể truy cập và nắm bắt được tình hình doanh nghiệp từ xa. Để xử lý lượng dữ liệu lớn và thống kê, doanh nghiệp sẽ sử dụng các phần mềm quản trị tài chính – kế toán chuyên biệt, mang lại hiệu quả, tốc độ và độ chính xác cao hơn.

Qua việc nâng cấp mức độ quản trị tài chính, doanh nghiệp có khả năng xử lý thông tin nhanh chóng và hiệu quả hơn, đồng thời bảo mật thông tin tài chính một cách tuyệt đối.

5 Nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả

Có năm nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả mà bạn có thể áp dụng:

Nguyên tắc tối ưu hóa giá trị cổ đông

Nguyên tắc tối ưu hóa giá trị cổ đông
Nguyên tắc tối ưu hóa giá trị cổ đôngcơ bản trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Nguyên tắc thứ nhất của quản trị tài chính doanh nghiệp là tối ưu hóa giá trị cổ đông. Mục tiêu chính của quản trị tài chính là đảm bảo tối đa hóa giá trị cho các cổ đông của doanh nghiệp. Để áp dụng nguyên tắc này, có một số yếu tố quan trọng cần được xem xét:

 1. Đánh giá và chọn lọc dự án đầu tư: Quản trị tài chính cần đánh giá các dự án đầu tư để đảm bảo rằng chỉ những dự án có tiềm năng sinh lợi cao và đáng giá được thực hiện. Việc lựa chọn các dự án đầu tư có thể đem lại lợi nhuận lớn sẽ tăng giá trị cho cổ đông.
 2. Quản lý vốn lưu động: Quản trị tài chính cần quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp một cách hiệu quả để tối ưu hóa lợi nhuận. Bằng cách theo dõi và kiểm soát quỹ tiền mặt, các khoản đầu tư ngắn hạn và quản lý các khoản nợ và phải thu, doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa tài nguyên tài chính của mình và tạo ra giá trị cho cổ đông.
 3. Tăng cường lợi nhuận ròng: Quản trị tài chính phải tập trung vào việc tăng cường lợi nhuận ròng của doanh nghiệp. Điều này có thể đạt được bằng cách tối ưu hóa doanh thu, kiểm soát chi phí và cải thiện hiệu suất hoạt động. Mục tiêu là đảm bảo rằng lợi nhuận sau thuế càng lớn càng tốt, từ đó tăng giá trị cho cổ đông.

Tóm lại, nguyên tắc tối ưu hóa giá trị cổ đông trong quản trị tài chính doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng cường giá trị và lợi nhuận cho cổ đông thông qua việc đánh giá, chọn lọc dự án đầu tư, quản lý vốn lưu động hiệu quả và tăng cường lợi nhuận ròng.

Nguyên tắc đa dạng hóa rủi ro

Nguyên tắc đa dạng hóa rủi ro
Nguyên tắc đa dạng hóa rủi ro

Nguyên tắc thứ hai của quản trị tài chính doanh nghiệp là đa dạng hóa rủi ro. Điều này ám chỉ việc quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính bằng cách phân tán vốn và đầu tư vào nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng của nguyên tắc này:

 1. Phân bổ nguồn vốn đúng đắn: Quản trị tài chính phải đảm bảo việc phân bổ nguồn vốn đúng đắn vào các dự án và hoạt động kinh doanh khác nhau. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách không đặt quá nhiều nguồn vốn vào một dự án duy nhất và đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp tận dụng cơ hội sinh lợi từ các lĩnh vực kinh doanh khác nhau.
 2. Quản lý tỷ giá hối đoái: Nếu doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh quốc tế hoặc liên quan đến giao dịch ngoại tệ, quản trị tài chính cần quản lý rủi ro liên quan đến tỷ giá hối đoái. Điều này có thể bao gồm sử dụng các công cụ tài chính để định giá và quản lý rủi ro tỷ giá hối đoái, bảo hiểm tỷ giá hoặc sử dụng các hợp đồng tương lai để bảo vệ doanh nghiệp khỏi biến động tỷ giá không lợi.
 3. Bảo hiểm rủi ro: Quản trị tài chính cũng đòi hỏi việc xem xét và mua bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro tài chính. Bảo hiểm có thể bao gồm bảo hiểm tài sản, bảo hiểm pháp lý, bảo hiểm nhân viên và các loại bảo hiểm khác tùy thuộc vào nhu cầu và rủi ro cụ thể của doanh nghiệp.
 4. Thiết lập biện pháp phòng ngừa rủi ro: Quản trị tài chính cần thiết lập các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro tài chính. Điều này bao gồm việc xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro tài chính và xác định các biện pháp phòng ngừa tương ứng. Các biện pháp này có thể bao gồm sự đa dạng hóa danh mục đầu tư, sử dụng các công cụ tài chính phái sinh để giảm thiểu biến động giá, áp dụng các chính sách bảo hiểm, và thiết lập quy trình kiểm tra và xác minh.
 5. Đánh giá và quản lý rủi ro định giá: Quản trị tài chính cần đánh giá và quản lý rủi ro định giá, đặc biệt trong các hoạt động đầu tư và tài chính. Điều này đòi hỏi sự đánh giá cẩn thận của các yếu tố rủi ro tiềm ẩn, bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tài chính và rủi ro doanh nghiệp. Bằng cách xác định và định giá các rủi ro này, doanh nghiệp có thể quản lý chúng một cách hiệu quả và đưa ra quyết định đầu tư và tài chính thông minh.
 6. Theo dõi và đánh giá hiệu quả biện pháp quản lý rủi ro: Quản trị tài chính cần thường xuyên theo dõi và đánh giá hiệu quả của các biện pháp quản lý rủi ro đã áp dụng. Điều này đảm bảo rằng các biện pháp đang hoạt động một cách hiệu quả và phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp. Nếu cần thiết, các biện pháp điều chỉnh và cải tiến có thể được áp dụng để tăng cường khả năng quản lý rủi ro và bảo vệ giá trị cho doanh nghiệp.

Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả sử dụng tài nguyên

Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì? Những nguyên tắc cơ bản trong quản trị tài chính doanh nghiệp
Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì? Những nguyên tắc cơ bản trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả sử dụng tài nguyên là một trong những nguyên tắc quan trọng trong quản trị tài chính doanh nghiệp. Nguyên tắc này tập trung vào việc quản lý và sử dụng các nguồn tài nguyên của doanh nghiệp một cách có hiệu quả, nhằm giảm thiểu lãng phí và tối đa hóa giá trị của các tài nguyên đó.

Dưới đây là một số điểm rõ hơn về nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả sử dụng tài nguyên:

 1. Xác định và ưu tiên các tài nguyên quan trọng: Để tiết kiệm và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả, doanh nghiệp cần xác định và ưu tiên các tài nguyên quan trọng nhất. Điều này bao gồm việc đánh giá và phân loại các tài nguyên theo mức độ quan trọng và ưu tiên sử dụng chúng dựa trên mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp.
 2. Tối ưu hóa sử dụng tài nguyên: Một cách tiếp cận hiệu quả là tối ưu hóa sử dụng tài nguyên hiện có. Điều này có thể bao gồm việc xem xét lại quy trình và quy trình làm việc để giảm thiểu lãng phí và tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên. Các biện pháp như tái sử dụng, tái chế và tiết kiệm năng lượng cũng có thể được áp dụng để tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên.
 3. Đánh giá và theo dõi hiệu quả: Để đảm bảo sự hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên, doanh nghiệp cần đánh giá và theo dõi kết quả và hiệu suất sử dụng tài nguyên. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc thiết lập các chỉ số và mục tiêu đo lường liên quan đến sử dụng tài nguyên và đánh giá kết quả dựa trên các tiêu chí đã đặt ra.
 4. Đào tạo và tạo ý thức cho nhân viên: Để thực hiện nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả sử dụng tài nguyên, doanh nghiệp cần đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và có ý thức về tầm quan trọng của việc tiết kiệm và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc cung cấp các khóa đào tạo về quản lý tài nguyên, công nghệ tiết kiệm năng lượng và các phương pháp tối ưu hóa sử dụng tài nguyên. Bên cạnh đó, tạo ra một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên góp ý và đề xuất các ý tưởng mới về việc tiết kiệm và sử dụng tài nguyên.
 5. Áp dụng công nghệ và quản lý thông tin: Công nghệ thông tin và hệ thống quản lý thông tin chính là các công cụ hỗ trợ quan trọng trong việc tiết kiệm và quản lý tài nguyên. Sử dụng các công nghệ tiên tiến và phần mềm quản lý tài nguyên tương ứng giúp doanh nghiệp theo dõi, đánh giá và quản lý tài nguyên một cách chính xác và hiệu quả. Các công cụ và hệ thống này cung cấp thông tin đáng tin cậy và kịp thời về việc sử dụng tài nguyên, giúp đưa ra quyết định thông minh và tối ưu hóa hiệu suất sử dụng tài nguyên.
 6. Xem xét và cải thiện liên tục: Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả sử dụng tài nguyên không phải là một quy trình tĩnh lặng, mà là một quá trình liên tục và không ngừng cải tiến. Doanh nghiệp cần thường xuyên xem xét và đánh giá các quy trình, chính sách và phương pháp sử dụng tài nguyên hiện có, để tìm kiếm cơ hội cải thiện và tối ưu hóa. Thông qua việc đề xuất và thực hiện các biện pháp cải tiến, doanh nghiệp có thể liên tục nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm thiểu lãng phí.

Điều quan trọng là các nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp này không chỉ đơn thuần là các hướng dẫn, mà là các nguyên tắc cơ bản để xây dựng một nền tảng vững chắc cho việc quản lý tài chính trong doanh nghiệp. Khi được áp dụng một cách hiệu quả, các nguyên tắc này có thể giúp doanh nghiệp đạt được sự ổn định, tăng trưởng và thành công trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh.

Nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh

Nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh
Nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh

Nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh là một yếu tố quan trọng trong quản trị tài chính doanh nghiệp. Việc tuân thủ quy định pháp luật đảm bảo rằng doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và tránh vi phạm các quy định tài chính, thuế và các quy định liên quan khác. Điều này đảm bảo tính hợp pháp và đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp, cũng như giữ cho doanh nghiệp được duy trì và phát triển trong một môi trường kinh doanh ổn định và đáng tin cậy.

Ngoài việc tuân thủ quy định pháp luật, nguyên tắc đạo đức kinh doanh cũng đóng vai trò quan trọng trong quản trị tài chính. Đạo đức kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách trung thực, minh bạch và đúng đắn. Điều này bao gồm việc thực hiện giao dịch công bằng và trung thực với đối tác, không tham gia vào các hoạt động gian lận, rửa tiền, hay lạm dụng tài sản và quyền lợi của người khác.

Tuân thủ nguyên tắc pháp luật và đạo đức kinh doanh mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Đầu tiên, nó giúp doanh nghiệp tránh rủi ro pháp lý và xử lý các vấn đề pháp lý liên quan. Việc không tuân thủ pháp luật có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng như phạt tiền, mất danh tiếng và thậm chí là mất giấy phép hoạt động. Thứ hai, việc tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh tạo lòng tin và tín nhiệm từ phía khách hàng, đối tác và nhà đầu tư. Điều này góp phần xây dựng một hình ảnh đáng tin cậy cho doanh nghiệp và giúp thu hút và duy trì khách hàng và đối tác. Cuối cùng, tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh tạo ra một môi trường công bằng và an toàn cho cả doanh nghiệp và các bên liên quan. Điều này giúp đảm bảo sự bền vững và phát triển của doanh nghiệp trong thời gian dài.

Nguyên tắc định giá hợp lý

Nguyên tắc định giá hợp lý
Nguyên tắc định giá hợp lý

Nguyên tắc định giá hợp lý là một nguyên tắc quan trọng trong quản trị tài chính doanh nghiệp. Nó liên quan đến quá trình xác định giá trị của một sản phẩm, dịch vụ hoặc tài sản để đảm bảo rằng giá trị này phản ánh đúng giá trị thực tế và khả năng sinh lời của nó.

Định giá hợp lý đòi hỏi doanh nghiệp phải xem xét các yếu tố quan trọng như chi phí sản xuất, cạnh tranh trên thị trường, giá trị được định giá bởi thị trường và khả năng sinh lời của sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Qua việc áp dụng các phương pháp định giá phù hợp, doanh nghiệp có thể xác định giá trị chính xác của sản phẩm hoặc dịch vụ và đảm bảo rằng giá cả được định rõ và hợp lý.

Một định giá hợp lý đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Đầu tiên, nó giúp doanh nghiệp đạt được mức giá cạnh tranh trên thị trường và thu hút khách hàng. Khi giá cả được định rõ và hợp lý, khách hàng sẽ có động lực mua hàng và doanh nghiệp có thể tạo ra doanh thu và lợi nhuận cao hơn. Thứ hai, định giá hợp lý giúp doanh nghiệp đánh giá được mức độ sinh lời của sản phẩm hoặc dịch vụ và xác định được các cơ hội tăng trưởng và cải thiện hiệu quả tài chính. Ngoài ra, định giá hợp lý cũng tạo ra sự công bằng và minh bạch trong giao dịch kinh doanh và tạo lòng tin từ phía khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

Bảo hiểm rủi ro

Bảo hiểm rủi ro là một trong những nguyên tắc quản trị tài chính quan trọng, đó là việc sử dụng các phương pháp bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về bảo hiểm rủi ro:

Bảo hiểm rủi ro là một hình thức trao đổi rủi ro giữa doanh nghiệp và một tổ chức bảo hiểm. Theo đó, doanh nghiệp đóng một khoản phí bảo hiểm và trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc thiệt hại, tổ chức bảo hiểm sẽ chi trả một khoản bồi thường tương ứng. Bảo hiểm rủi ro giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của các sự kiện không mong muốn lên tài chính của doanh nghiệp.

Loại hình bảo hiểm: Có nhiều loại hình bảo hiểm rủi ro mà doanh nghiệp có thể áp dụng tùy thuộc vào các rủi ro cụ thể của mình. Một số loại bảo hiểm phổ biến bao gồm bảo hiểm tài sản (bao gồm tài sản vô hình như sở hữu trí tuệ), bảo hiểm trách nhiệm công cộng, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm thương mại, và bảo hiểm nhân viên.

Lợi ích của bảo hiểm rủi ro: Bảo hiểm rủi ro mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Bảo vệ tài sản: Bảo hiểm tài sản giúp đảm bảo rằng các tài sản quan trọng của doanh nghiệp như tòa nhà, máy móc, hàng hóa… được bảo đảm trong trường hợp xảy ra thiệt hại do các rủi ro như cháy, mất mát, thiên tai.
 • Giảm thiểu rủi ro tài chính: Bảo hiểm rủi ro giúp doanh nghiệp giảm thiểu tác động tài chính từ các sự cố hoặc thiệt hại bất ngờ, bởi vì doanh nghiệp chỉ phải trả một khoản phí bảo hiểm nhỏ thay vì phải chi trả toàn bộ số tiền để khắc phục

Phương thức áp dụng bảo hiểm rủi ro: Doanh nghiệp có thể áp dụng bảo hiểm rủi ro theo các phương thức sau:

Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì? Những nguyên tắc cơ bản trong quản trị tài chính doanh nghiệp
Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì? Những nguyên tắc cơ bản trong quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Mua bảo hiểm từ tổ chức bảo hiểm: Đây là phương thức phổ biến nhất, doanh nghiệp ký hợp đồng bảo hiểm với tổ chức bảo hiểm để bảo vệ tài sản, trách nhiệm và các rủi ro khác. Doanh nghiệp sẽ trả một khoản phí bảo hiểm (gọi là phí bảo hiểm) để được bảo vệ trong trường hợp xảy ra thiệt hại.
 • Tự bảo hiểm: Đối với những rủi ro nhỏ và có khả năng tự chịu được, doanh nghiệp có thể tự bảo hiểm bằng cách dành một phần lợi nhuận để tạo quỹ dự phòng hoặc quỹ bảo hiểm nội bộ. Quỹ này sẽ được sử dụng để khắc phục thiệt hại hoặc rủi ro trong tương lai.
 • Tự chủ động quản lý rủi ro: Thay vì chỉ đơn thuần mua bảo hiểm, doanh nghiệp có thể tự chủ động quản lý rủi ro bằng cách xây dựng các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro. Điều này có thể bao gồm việc cải thiện quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn lao động, áp dụng các quy định pháp lý, và thực hiện kiểm soát nội bộ chặt chẽ để tránh các rủi ro tiềm ẩn.
 • Bảo hiểm xã hội: Tùy theo quy định của từng quốc gia, doanh nghiệp có thể tham gia hệ thống bảo hiểm xã hội để bảo vệ nhân viên khỏi những rủi ro như tai nạn lao động, bệnh tật hoặc thất nghiệp. Qua việc đóng các khoản đóng góp bảo hiểm, doanh nghiệp đảm bảo rằng nhân viên sẽ được hưởng các quyền lợi và bồi thường trong trường hợp xảy ra các sự cố không may.
 • Lựa chọn tổ chức bảo hiểm đáng tin cậy: Khi áp dụng bảo hiểm rủi ro, doanh nghiệp cần chọn tổ chức bảo hiểm đáng cậy và uy tín để đảm bảo rằng họ sẽ nhận được sự hỗ trợ và bồi thường đúng hẹn khi cần thiết. Điều này đặc biệt quan trọng vì một tổ chức bảo hiểm không đáng tin cậy có thể gây ra rủi ro cho doanh nghiệp bằng cách không đảm bảo hoặc chậm trễ trong việc chi trả.

Khi lựa chọn tổ chức bảo hiểm, doanh nghiệp nên xem xét các yếu tố sau:

Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì? Những nguyên tắc cơ bản trong quản trị tài chính doanh nghiệp
Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì? Những nguyên tắc cơ bản trong quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Uy tín và đánh giá: Nên tìm hiểu về uy tín và đánh giá của tổ chức bảo hiểm thông qua thông tin công khai, đánh giá từ khách hàng và người dùng khác. Các tổ chức bảo hiểm có lịch sử lâu đời, đạt được các chứng chỉ và giải thưởng uy tín thường là lựa chọn tốt.
 • Tài chính ổn định: Doanh nghiệp nên xem xét tình hình tài chính của tổ chức bảo hiểm để đảm bảo rằng họ có khả năng chi trả các yêu cầu bồi thường. Các chỉ số tài chính quan trọng như tỷ lệ bảo hiểm và dự trữ bảo hiểm của tổ chức có thể cung cấp thông tin về khả năng tài chính của họ.
 • Phạm vi bảo hiểm và điều khoản: Xem xét các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm mà tổ chức cung cấp và đảm bảo rằng chúng phù hợp với nhu cầu và yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Đọc kỹ điều khoản hợp đồng bảo hiểm để hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của cả hai bên.
 • Dịch vụ hỗ trợ và tiện ích: Đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ từ tổ chức bảo hiểm, bao gồm quy trình đăng ký, đánh giá rủi ro, quy trình bồi thường và hỗ trợ khách hàng. Tổ chức bảo hiểm nên có khả năng đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với các yêu cầu và khiếu nại của doanh nghiệp.

Các công cụ sử dụng trong quản trị tài chính

Các công cụ sử dụng trong quản trị tài chính
Các công cụ sử dụng trong quản trị tài chính

Quản trị tài chính sử dụng một loạt công cụ và phương pháp để giúp quản lý và định hình chiến lược tài chính của một tổ chức. Dưới đây là một số công cụ quản trị tài chính phổ biến:

 1. Ngân sách: Ngân sách là công cụ quản lý tài chính cơ bản để lập kế hoạch và kiểm soát việc sử dụng nguồn lực tài chính của một tổ chức. Ngân sách giúp xác định và quản lý các khoản thu và chi tiêu theo các mục tiêu và ưu tiên đã được đề ra.
 2. Phân tích biểu đồ dòng tiền: Phân tích biểu đồ dòng tiền (cash flow analysis) giúp theo dõi và đánh giá dòng tiền đầu vào và đầu ra của một tổ chức trong một khoảng thời gian cụ thể. Điều này giúp quản lý tài chính định rõ nguồn tài chính và nhu cầu tài chính của tổ chức.
 3. Phân tích điểm cân bằng: Phân tích điểm cân bằng (balance sheet analysis) tập trung vào việc đánh giá tình hình tài chính của một tổ chức bằng cách so sánh tài sản, nợ phải và vốn chủ sở hữu. Điều này giúp quản lý hiểu rõ về cấu trúc tài sản và nợ phải của tổ chức và phân tích khả năng thanh toán và sức khỏe tài chính.
 4. Phân tích lợi nhuận và biên lợi nhuận: Phân tích lợi nhuận (profitability analysis) và phân tích biên lợi nhuận (profit margin analysis) giúp đánh giá khả năng sinh lời của một tổ chức và hiểu rõ về cấu trúc lợi nhuận và hiệu quả hoạt động tài chính của tổ chức.
 5. Định giá tài sản và định giá doanh nghiệp: Định giá tài sản và định giá doanh nghiệp (asset valuation và business valuation) là các công cụ quan trọng để xác định giá trị tài sản và doanh nghiệp. Điều này hỗ trợ quản lý trong việc đưa ra quyết định đầu tư, định giá cổ phiếu, hợp tác và các giao dịch tài chính khác.
 6. Quản lý rủi ro tài chính: Quản lý rủi ro tài chính (financial risk management) là một công cụ quan trọng trong quản trị tài chính để đối phó với các yếu tố rủi ro tài chính có thể ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu quả tài chính của tổ chức. Đây là một quá trình hệ thống và liên tục, bao gồm xác định, đo lường, giám sát và quản lý các yếu tố rủi ro tài chính.
 7. Quản lý vốn: Quản lý vốn (capital management) là công cụ quan trọng trong quản trị tài chính để đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả và tối ưu hóa cấu trúc vốn của tổ chức. Quản lý vốn bao gồm việc xác định nguồn vốn, quản lý lưu thông vốn, đánh giá lợi nhuận từ việc sử dụng vốn và quản lý rủi ro tài chính liên quan đến vốn.
 8. Đánh giá dự án đầu tư: Đánh giá dự án đầu tư (investment appraisal) là quá trình đánh giá tính khả thi và tiềm năng sinh lợi của các dự án đầu tư. Công cụ này giúp quản lý tài chính xác định giá trị kỳ vọng, rủi ro và lợi ích từ việc đầu tư vào một dự án cụ thể và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.
 9. Quản lý nợ và tài chính: Quản lý nợ và tài chính (debt and finance management) là công cụ để quản lý và kiểm soát các nguồn vốn nợ và tài chính của tổ chức. Quản lý nợ bao gồm việc định lượng, định vị và quản lý các khoản nợ, trong khi quản lý tài chính tập trung vào việc quản lý các tài sản tài chính, quản lý vay nợ, và tối ưu hóa cấu trúc tài chính.
 10. Phân tích định giá chứng khoán: Phân tích định giá chứng khoán (stock valuation analysis) được sử dụng để đánh giá giá trị của một công ty và các chứng khoán liên quan. Công cụ này giúp quản lý tài chính đánh giá khả năng sinh lời từ việc đầu tư vào cổ phiếu và đưa ra quyết định mua, bán hoặc giữ cổ phiếu dựa trên giá trị và tiềm năng của chúng.

Những công cụ trên đề cập chỉ là một số ví dụ phổ biến trong quản trị tài chính. Tùy thuộc vào ngành công nghiệp, quy mô và mục tiêu cụ thể, tổ chức có thể sử dụng các công cụ khác phù hợp để quản lý và định hình chiến lược tài chính của mình.

Chia sẻ