Tag - Emotional Intelligence

Tháng Năm 2023

14 Tố chất & Kỹ năng cần có ở một người lãnh đạo tài giỏi, chuyên nghiệp

14 Tố chất & Kỹ năng cần có ở một người lãnh đạo tài giỏi, chuyên nghiệp

Trong mọi tập thể, đội nhóm hoặc doanh nghiệp, vai trò của người lãnh đạo rất quan trọng. Bạn có từng tự hỏi người lãnh đạo cần những yếu tố và yêu cầu gì để thành công? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 14 phẩm chất quan trọng và chuyên...