Tag - Workflow

Tháng Sáu 2023

Định nghĩa Pipeline – Quy trình Pipeline đối với doanh nghiệp B2B

Định nghĩa Pipeline – Quy trình Pipeline đối với doanh nghiệp B2B

Pipeline là thuật ngữ thường được đề cập đến trong quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu rõ pipeline là gì và tác dụng của nó đối với doanh nghiệp B2B. Pipeline không chỉ là một công cụ phổ biến mà còn là một mô hình hiệu quả để...

Workflow là gì? Cách xây dựng quy trình Workflow hiệu quả

Workflow là gì và nó mang lại những hiệu quả to lớn như thế nào cho doanh nghiệp? Bài viết này của Blog.sis.vn sẽ giúp bạn hiểu chi tiết về khái niệm Workflow và cách xây dựng một hệ thống Workflow hiệu quả nhất cho doanh nghiệp. Workflow là gì? Workflow là một thuật ngữ được sử...