Tag - Area Sales Manager

Tháng Năm 2023

ASM là gì? Mức lương của nhân viên ASM hiện nay 2023

ASM là gì? Mức lương của nhân viên ASM hiện nay 2023

Một vị trí mà nhân viên bán hàng khao khát đạt được là chức vụ ASM, mà để đạt được, họ phải nỗ lực không ngừng để phấn đấu. Nhưng chức vụ ASM là gì và đảm nhiệm vai trò gì trong doanh nghiệp? Làm thế nào để trở thành một ASM tiềm năng? Bài...