Tag - Ford Whitman Harris

Tháng Tư 2023

ERP là gì? Hệ thống ERP có lợi ích gì đối với doanh nghiệp?

Mặc dù đã được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới, nhưng ở Việt Nam, triển khai dự án ERP vẫn là một thách thức đối với nhiều doanh nghiệp khi đòi hỏi sự đầu tư tốn kém và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận khác nhau. Nhưng với rất nhiều...