Tag - MRP

Tháng Năm 2023

Quản trị doanh nghiệp là gì? Xây dựng và quản lý quy trình quản trị doanh nghiệp hiệu quả

Quản trị doanh nghiệp là gì? Xây dựng và quản lý quy trình quản trị doanh nghiệp hiệu quả

Một trong những khát vọng của bất kỳ nhà lãnh đạo doanh nghiệp nào là quản trị được doanh nghiệp hiệu quả, vì đó là yếu tố chủ chốt để đạt được thành công trong kinh doanh. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể hiểu rõ về điều này, dẫn đến quản...

ERP là gì? Hệ thống ERP có lợi ích gì đối với doanh nghiệp?

Mặc dù đã được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới, nhưng ở Việt Nam, triển khai dự án ERP vẫn là một thách thức đối với nhiều doanh nghiệp khi đòi hỏi sự đầu tư tốn kém và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận khác nhau. Nhưng với rất nhiều...

Ưu điểm mà ERP của SIS có thể giúp doanh nghiệp của bạn

ERP là gì? Khái niệm và những thông tin cập nhật nhất

Hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là một phần mềm quản lý quy trình kinh doanh chiến lược và mạnh mẽ, được sử dụng để quản lý thông tin trong một tổ chức. ERP là từ viết tắt của "Enterprise Resource Planning", ERP tích hợp tất cả các khía cạnh của doanh...

ERP giúp tăng lợi thế cạnh tranh

ERP: Top các lý do doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning)

Phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP (Enterprise Resource Planning) là một hệ thống quản trị và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian làm việc, vận hành dự án, quản lý nhân sự và các nguồn tài nguyên khác. Thay vì thực hiện các công việc một...