Tag - BRAVO

Tháng Bảy 2023

Thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng ERP cho doanh nghiệp

Thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng phần mềm ERP cho doanh nghiệp

Không có hệ thống nào là hoàn hảo, và điều này cũng áp dụng cho ERP. Sự áp dụng phần mềm ERP trong doanh nghiệp có những thuận lợi và khó khăn riêng. Tuy nhiên, chúng ta không nên từ bỏ việc sử dụng ERP chỉ vì những hạn chế đó. ERP sẽ tiếp tục phát triển...

TOP 7 phần mềm ERP

TOP 7 phần mềm ERP Việt 2023

Phần mềm ERP là một giải pháp quản trị toàn diện cho doanh nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh và tăng cường sức cạnh tranh trong thời đại công nghệ 4.0. Để giúp các doanh nghiệp lựa chọn phần mềm ERP hiệu quả nhất, Blog.sis.vn xin giới thiệu danh...

Hệ thống quản lý Nhân Sự Tiền Lương: Top 7 hệ thống HOT nhất hiện nay

Hệ thống quản lý nhân sự tiền lương là một phần cực kỳ quan trọng trong hoạt động của đa số các doanh nghiệp hiện nay. Nhờ sự phát triển không ngừng của công nghệ, các phần mềm quản lý nhân sự tiền lương được nâng cao, đáp ứng nhu cầu quản lý và tính...