TOP 7 phần mềm ERP Việt 2023

TOP 7 phần mềm ERP

TOP 7 phần mềm ERP Việt 2023

Phần mềm ERP là một giải pháp quản trị toàn diện cho doanh nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh và tăng cường sức cạnh tranh trong thời đại công nghệ 4.0. Để giúp các doanh nghiệp lựa chọn phần mềm ERP hiệu quả nhất, Blog.sis.vn xin giới thiệu danh sách sau đây về 7 công ty cung cấp phần mềm ERP uy tín tại Việt Nam.

Phần mềm ERP là gì?

Phần mềm ERP là gì?
Phần mềm ERP là gì?

Phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning) là một hệ thống phần mềm được thiết kế để quản lý và tổ chức các hoạt động kinh doanh tổng thể của một doanh nghiệp. Nó tích hợp và quản lý các quy trình và thông tin liên quan đến các lĩnh vực như sản xuất, tài chính, kế toán, quản lý nhân sự, bán hàng, mua hàng và quản lý chuỗi cung ứng.

Phần mềm ERP giúp tổ chức tối ưu hóa tài nguyên, cải thiện quy trình làm việc, tăng cường khả năng dự đoán và đáp ứng nhanh chóng đối với thay đổi trong môi trường kinh doanh. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về hoạt động của doanh nghiệp, từ đó giúp các nhà quản lý ra quyết định chiến lược và tối ưu hóa hiệu suất.

Phần mềm ERP thường bao gồm các tính năng như quản lý kho, quản lý sản xuất, quản lý mua hàng, quản lý bán hàng, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, và các công cụ phân tích và báo cáo dữ liệu. Nó có thể được tùy chỉnh và cấu hình để phù hợp với nhu cầu cụ thể của mỗi doanh nghiệp.

Ứng dụng của phần mềm ERP

Phần mềm ERP có nhiều ứng dụng và đóng vai trò quan trọng trong quản lý hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Dưới đây là một số ứng dụng chính của phần mềm ERP:

Quản lý tài nguyên doanh nghiệp

Quản lý tài nguyên doanh nghiệp
Quản lý tài nguyên doanh nghiệp

Quản lý tài nguyên doanh nghiệp là một phần quan trọng trong ứng dụng của phần mềm ERP. Nó bao gồm quản lý và tối ưu hóa các tài nguyên quan trọng của doanh nghiệp như vật liệu, máy móc, nhân lực và nguồn vốn.

 • Quản lý tồn kho: Phần mềm ERP cho phép doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát tồn kho một cách hiệu quả. Nó cung cấp thông tin chi tiết về lượng hàng tồn kho hiện có, vị trí lưu trữ, xuất nhập kho, và thời gian giao hàng. Điều này giúp doanh nghiệp duy trì mức tồn kho hợp lý, tránh thiếu hụt hoặc thừa cung, tối ưu hóa quy trình cung ứng và giảm thiểu lãng phí.
 • Quản lý quy trình mua hàng: Phần mềm ERP hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình mua hàng, từ việc tạo đơn đặt hàng, theo dõi tiến trình mua hàng, kiểm tra và xác nhận đơn hàng, đến quản lý nhà cung cấp và thanh toán. Nó giúp tổ chức quản lý quy trình mua hàng một cách hiệu quả, tăng cường khả năng đàm phán với nhà cung cấp, kiểm soát chi phí và đảm bảo chất lượng hàng hóa và dịch vụ.
 • Quản lý quy trình sản xuất: Phần mềm ERP cung cấp công cụ quản lý sản xuất để theo dõi và điều phối quy trình sản xuất. Nó cho phép doanh nghiệp lập kế hoạch sản xuất, quản lý quy trình chế tạo, giám sát tiến độ, kiểm tra chất lượng sản phẩm và quản lý tài nguyên sản xuất. Điều này giúp cải thiện hiệu suất sản xuất, tăng cường khả năng đáp ứng đơn hàng và giảm thiểu thời gian chờ đợi.
 • Quản lý nhân sự: Phần mềm ERP hỗ trợ quản lý thông tin nhân sự, bao gồm thông tin cá nhân, lịch sử công việc, lương bổng, chấm công và quản lý đào tạo. Nó giúp doanh nghiệp theo dõi thông tin và hoạt động của nhân viên, tối ưu hóa quy trình quản lý nhân sự, đáp ứng nhu cầu nhân sự và đảm bảo tuân thủ các quy định lao động.
 • Quản lý tài chính: Phần mềm ERP tích hợp các chức năng quản lý tài chính và kế toán, bao gồm ghi nhận giao dịch, tạo báo cáo tài chính, quản lý hạch toán, quản lý công nợ và thanh toán. Nó giúp tổ chức quản lý tài chính một cách hiệu quả, đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính, từ đó hỗ trợ quyết định chiến lược và đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán và thuế.

Quản lý tài nguyên doanh nghiệp thông qua phần mềm ERP giúp doanh nghiệp tối ưu hóa và quản lý các tài nguyên quan trọng nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh tối đa. Từ việc quản lý tồn kho, mua hàng, sản xuất, nhân sự đến quản lý tài chính, phần mềm ERP mang đến sự tích hợp và tổ chức thông tin liên quan, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh và nâng cao hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp.

Quản lý quy trình sản xuất

Quản lý quy trình sản xuất
Quản lý quy trình sản xuất

Quản lý quy trình sản xuất là một phần quan trọng trong ứng dụng của phần mềm ERP. Nó giúp doanh nghiệp theo dõi và điều phối các hoạt động sản xuất từ đầu đến cuối, nhằm đảm bảo sự hiệu quả và đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp. Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng của quản lý quy trình sản xuất trong phần mềm ERP:

 • Kế hoạch sản xuất: Phần mềm ERP cho phép doanh nghiệp tạo và quản lý kế hoạch sản xuất. Điều này bao gồm xác định lượng sản phẩm cần sản xuất, lịch trình sản xuất, và phân bổ tài nguyên như nguồn nhân lực, máy móc, và nguyên vật liệu. Kế hoạch sản xuất giúp đảm bảo sự điều phối hợp lý của các hoạt động sản xuất và đáp ứng đúng thời hạn yêu cầu của khách hàng.
 • Quản lý quy trình sản xuất: Phần mềm ERP cung cấp các công cụ quản lý quy trình sản xuất, từ việc theo dõi quy trình chế tạo, kiểm soát chất lượng, đến quản lý thời gian và nguồn lực. Nó cho phép theo dõi tiến trình sản xuất, giám sát hoạt động của các bước sản xuất, và cung cấp thông tin về trạng thái sản xuất. Điều này giúp tăng cường hiệu suất sản xuất, giảm thiểu thời gian chờ đợi và lỗi sản xuất, và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • Quản lý lịch trình sản xuất: Phần mềm ERP hỗ trợ quản lý lịch trình sản xuất bằng cách xác định các hoạt động sản xuất, thời gian và tài nguyên cần thiết cho mỗi hoạt động. Nó giúp quản lý việc phân bổ tài nguyên, lập lịch sản xuất, và xác định tiến độ sản xuất. Điều này giúp doanh nghiệp dự đoán và điều chỉnh lịch trình sản xuất, đáp ứng nhanh chóng với thay đổi trong yêu cầu sản xuất.
 • Quản lý vật liệu và nguồn cung: Phần mềm ERP hỗ trợ quản lý vật liệu và nguồn cung cấp trongquá trình sản xuất. Nó giúp theo dõi và kiểm soát lượng vật liệu cần thiết cho sản xuất, đảm bảo sự đầy đủ và chính xác của nguồn cung. Phần mềm ERP cung cấp thông tin về tình trạng tồn kho, quy trình đặt hàng, và theo dõi vận chuyển vật liệu. Điều này giúp doanh nghiệp duy trì mức tồn kho hợp lý, tối ưu hóa quy trình cung ứng, và tránh thiếu hụt hoặc thừa cung vật liệu.
 • Quản lý chất lượng sản phẩm: Phần mềm ERP cung cấp công cụ quản lý chất lượng sản phẩm, từ việc thiết lập tiêu chuẩn chất lượng, kiểm tra và kiểm soát quy trình sản xuất, đến quản lý đánh giá chất lượng và đảm bảo tuân thủ các quy định và yêu cầu chất lượng. Nó giúp theo dõi và đánh giá chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, từ đó đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu của khách hàng.

Quản lý quy trình sản xuất trong phần mềm ERP giúp doanh nghiệp tổ chức và tối ưu hóa các hoạt động sản xuất. Từ việc kế hoạch sản xuất, quản lý quy trình, lịch trình sản xuất, quản lý vật liệu và nguồn cung, đến quản lý chất lượng sản phẩm, phần mềm ERP mang lại sự hiệu quả, đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Nó là công cụ hữu ích trong việc nâng cao hiệu suất và cạnh tranh của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất.

Quản lý tài chính và kế toán

Quản lý tài chính và kế toán
Quản lý tài chính và kế toán

Quản lý tài chính và kế toán là một phần quan trọng trong ứng dụng của phần mềm ERP. Nó giúp doanh nghiệp theo dõi và điều phối các hoạt động tài chính và kế toán, từ ghi nhận giao dịch, tạo báo cáo tài chính, quản lý hạch toán đến quản lý công nợ và thanh toán. Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng của quản lý tài chính và kế toán trong phần mềm ERP:

 • Ghi nhận giao dịch: Phần mềm ERP cho phép doanh nghiệp ghi nhận và tổ chức thông tin về các giao dịch tài chính, bao gồm thu, chi, bán hàng, mua hàng, lương bổng và các giao dịch khác liên quan đến hoạt động kinh doanh. Nó tự động hóa quá trình ghi nhận giao dịch, đảm bảo tính chính xác và đồng bộ thông tin.
 • Tạo báo cáo tài chính: Phần mềm ERP cung cấp các công cụ để tạo báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo lợi nhuận và lỗ, báo cáo tài sản và nợ, báo cáo dòng tiền và các báo cáo khác liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nó tự động lập báo cáo từ dữ liệu tài chính và giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất tài chính, tình hình tài chính và phân tích kết quả kinh doanh.
 • Quản lý hạch toán: Phần mềm ERP hỗ trợ quản lý hạch toán, từ việc xác định các tài khoản tài chính, quản lý sổ cái, định rõ nguyên tắc và quy tắc hạch toán, đến tự động hóa việc hạch toán giao dịch và kiểm tra tính chính xác của dữ liệu. Điều này giúp doanh nghiệp duy trì sự rõ ràng và đáng tin cậy trong hạch toán, từ đó tăng cường quản lý tài chính và tuân thủ các quy định kế toán.
 • Quản lý công nợ và thanh toán: Phần mềm ERP cung cấp công cụ để quản lý công nợ và thanh toán, từ việc theo dõi khách hàng, xác định số tiền nợ, tạo hóa đơn, quản lý cácđiều khoản thanh toán, đến quản lý quá trình thu tiền và thanh toán cho nhà cung cấp. Nó giúp doanh nghiệp theo dõi công nợ khách hàng, quản lý hạn mức tín dụng, tối ưu hóa quy trình thu tiền và thanh toán, và đảm bảo tuân thủ các điều khoản hợp đồng và thanh toán kịp thời.
 • Tuân thủ quy định và báo cáo thuế: Phần mềm ERP giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định thuế bằng cách tự động tính toán và ghi nhận thuế theo quy định pháp luật. Nó cung cấp công cụ để tạo và gửi các báo cáo thuế, bao gồm báo cáo thuế GTGT, báo cáo thuế thu nhập cá nhân và các báo cáo thuế khác liên quan. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và đúng thời hạn của báo cáo thuế, giảm thiểu rủi ro và tuân thủ các quy định thuế.

Quản lý tài chính và kế toán trong phần mềm ERP giúp doanh nghiệp theo dõi và điều phối các hoạt động tài chính và kế toán một cách hiệu quả. Từ việc ghi nhận giao dịch, tạo báo cáo tài chính, quản lý hạch toán, quản lý công nợ và thanh toán đến tuân thủ quy định và báo cáo thuế, phần mềm này mang đến sự tổ chức, tính chính xác và tuân thủ trong quản lý tài chính và kế toán. Nó là công cụ hữu ích trong việc định rõ tình hình tài chính, quản lý tài chính một cách hiệu quả và đưa ra quyết định chiến lược cho doanh nghiệp.

Quản lý khách hàng và quan hệ đối tác

Quản lý khách hàng và quan hệ đối tác
Quản lý khách hàng và quan hệ đối tác

Quản lý khách hàng và quan hệ đối tác là một phần quan trọng trong ứng dụng của phần mềm ERP. Nó giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác kinh doanh. Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng của quản lý khách hàng và quan hệ đối tác trong phần mềm ERP:

 • Quản lý thông tin khách hàng: Phần mềm ERP cho phép doanh nghiệp quản lý thông tin chi tiết về khách hàng, bao gồm thông tin cá nhân, lịch sử mua hàng, thông tin liên lạc, yêu cầu đặc biệt và nhận xét. Nó giúp tổ chức theo dõi và cập nhật thông tin khách hàng một cách hiệu quả, tạo ra một cơ sở dữ liệu khách hàng toàn diện và đáng tin cậy.
 • Quản lý chu kỳ bán hàng: Phần mềm ERP giúp quản lý và theo dõi chu kỳ bán hàng, từ việc tạo và xử lý đơn hàng, giao hàng, đến việc lập hóa đơn và quản lý thanh toán. Nó giúp doanh nghiệp tổ chức quy trình bán hàng một cách hiệu quả, đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin đơn hàng, quản lý lịch giao hàng và thanh toán, và tạo sự hài lòng cho khách hàng.
 • Quản lý dịch vụ khách hàng: Phần mềm ERP cung cấp công cụ để quản lý dịch vụ khách hàng, bao gồm việc ghi nhận yêu cầu hỗ trợ, theo dõi tiến trình xử lý yêu cầu, quản lý thời gian phản hồi và đáp ứng, và theo dõi sự hài lòng của khách hàng. Nó giúp tổ chức cung cấp dịch vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp, đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả với yêu cầu và thắc mắc của khách hàng.
 • Quản lý quan hệ đối tác: Phần mềm ERP hỗ trợ quản lý thông tin về đối tác kinh doanh, bao gồm thông tin liên lạc, hợp đồng, cam kết và các hoạt động liên quan. Nó giúp tổ chức theo dõi và quản lý quan hệ với đối tác, từ việc xác định đối tác phù hợpvới nhu cầu của doanh nghiệp, quản lý thông tin liên lạc, lịch sử giao dịch, và đảm bảo tuân thủ các cam kết hợp tác.
 • Phân tích khách hàng và đối tác: Phần mềm ERP cung cấp các công cụ phân tích và báo cáo dữ liệu liên quan đến khách hàng và đối tác. Nó giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất bán hàng, theo dõi và đo lường mức độ hài lòng của khách hàng, và phân tích quan hệ đối tác. Các báo cáo và phân tích này cung cấp thông tin cần thiết để đưa ra quyết định chiến lược, cải thiện quá trình bán hàng và tạo ra mối quan hệ lâu dài với khách hàng và đối tác.

Quản lý khách hàng và quan hệ đối tác trong phần mềm ERP giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác. Từ việc quản lý thông tin khách hàng, quản lý chu kỳ bán hàng, quản lý dịch vụ khách hàng, quản lý quan hệ đối tác đến phân tích và báo cáo, phần mềm này mang lại sự tổ chức, hiệu quả và tạo sự hài lòng cho khách hàng và đối tác. Nó là công cụ hữu ích trong việc xây dựng mối quan hệ lâu dài, tăng cường khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý khách hàng và quan hệ đối tác.

Phân tích dữ liệu và báo cáo

Phân tích dữ liệu và báo cáo
Phân tích dữ liệu và báo cáo

Phân tích dữ liệu và báo cáo là một phần quan trọng trong ứng dụng của phần mềm ERP. Nó cho phép doanh nghiệp thu thập, xử lý và trực quan hóa dữ liệu để đưa ra quyết định thông minh và theo dõi hiệu suất kinh doanh. Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng của phân tích dữ liệu và báo cáo trong phần mềm ERP:

 • Thu thập dữ liệu: Phần mềm ERP tự động thu thập dữ liệu từ các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp, bao gồm dữ liệu về doanh số bán hàng, chi phí, sản xuất, tồn kho, khách hàng và các hoạt động khác. Dữ liệu được tổ chức và lưu trữ một cách có hệ thống trong cơ sở dữ liệu của phần mềm ERP.
 • Xử lý và biến đổi dữ liệu: Phần mềm ERP cung cấp các công cụ để xử lý và biến đổi dữ liệu thành các định dạng phù hợp để phân tích. Điều này bao gồm việc tạo ra các chỉ số, tổng hợp dữ liệu, tính toán các chỉ số hiệu suất, và áp dụng các phép toán và quy tắc kinh doanh để phân loại và xử lý dữ liệu.
 • Phân tích dữ liệu: Phần mềm ERP cung cấp các công cụ phân tích mạnh mẽ để khám phá thông tin từ dữ liệu đã được thu thập. Điều này bao gồm việc tạo biểu đồ, đồ thị và bảng điều khiển trực quan để hiển thị dữ liệu theo cách dễ hiểu. Phân tích dữ liệu giúp doanh nghiệp nhận ra xu hướng, mô hình và mối quan hệ giữa các yếu tố kinh doanh khác nhau, từ đó đưa ra các quyết định thông minh và nâng cao hiệu suất kinh doanh.
 • Báo cáo: Phần mềm ERP cung cấp các công cụ để tạo và tùy chỉnh các báo cáo kinh doanh theo yêu cầu của doanh nghiệp. Các báo cáo này có thể bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo doanh số bán hàng, báo cáo lợi nhuận, báo cáo tồn kho, báo cáo về khách hàng và các báo cáo khác. Các báo cáo được tạo tự động từ dữ liệu trong phần mềm ERP và cung cấp thông tin chi tiết và toàn diện về tình hình kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.
 • Bảng điều khiển trực quan: Phần mềm ERP cung cấp các bảng điều khiển trực quan, còn được gọi là bảng điều khiển thông minh hoặc dashboard, để hiển thị dữ liệu kinh doanh theo cách dễ nhìn và dễ theo dõi. Bảng điều khiển trực quan cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chỉ số quan trọng, xu hướng và thông tin kinh doanh quan trọng. Nó giúp quản lý và nhân viên có thể nhanh chóng đánh giá hiệu suất, xác định vấn đề và đưa ra các quyết định dựa trên thông tin thời gian thực.
 • Phân tích dự báo: Phần mềm ERP cung cấp khả năng phân tích dự báo, cho phép doanh nghiệp dự đoán xu hướng và kết quả tương lai dựa trên dữ liệu hiện tại và các mô hình phân tích. Phân tích dự báo giúp doanh nghiệp đưa ra kế hoạch và quyết định dựa trên các dự báo về doanh số, cung cầu, lợi nhuận và các yếu tố kinh doanh khác.

Tổng hợp lại, phân tích dữ liệu và báo cáo trong phần mềm ERP giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin quan trọng từ dữ liệu kinh doanh và đưa ra quyết định thông minh. Từ việc thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu, đến tạo báo cáo và bảng điều khiển trực quan, phần mềm cung cấp một nền tảng mạnh mẽ để hiểu rõ hơn về tình hình kinh doanh, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại sao cần ứng dụng phần mềm ERP?

Tại sao cần ứng dụng phần mềm ERP?
Tại sao cần ứng dụng phần mềm ERP?

Doanh nghiệp cần ứng dụng phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning) vì nó mang lại nhiều lợi ích và giải quyết những thách thức quan trọng trong quản lý và vận hành doanh nghiệp. Dưới đây là một số lí do vì sao doanh nghiệp cần sử dụng phần mềm ERP:

 • Tích hợp toàn diện: Phần mềm ERP tích hợp các chức năng và quy trình của nhiều phòng ban và hoạt động trong doanh nghiệp, từ quản lý tài chính, sản xuất, bán hàng, mua hàng, quản lý kho, quản lý nhân sự đến quản lý dự án và nhiều hơn nữa. Việc có một hệ thống duy nhất giúp các phòng ban làm việc cùng nhau, chia sẻ thông tin một cách hiệu quả, tránh sự mất mát thông tin và tăng cường sự phối hợp trong toàn bộ tổ chức.
 • Tối ưu hóa quy trình kinh doanh: Phần mềm ERP giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình kinh doanh bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ, giảm thiểu công việc thủ công và loại bỏ các quy trình không hiệu quả. Nó giúp đơn giản hóa và tăng cường hiệu suất của các quy trình kinh doanh như quản lý đơn hàng, quản lý sản xuất, quản lý vật liệu, quản lý tài chính và kế toán, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tài nguyên.
 • Tăng cường khả năng quản lý: Phần mềm ERP cung cấp các công cụ quản lý mạnh mẽ để theo dõi và kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp. Nó cung cấp thông tin thời gian thực và báo cáo chi tiết về tình hình tài chính, vận hành, lưu trữ, khách hàng và các chỉ tiêu quản lý khác. Điều này giúp quản lý có cái nhìn tổng quan và chi tiết về hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả.
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh: Phần mềm ERP giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác, tổ chức quy trình kinh doanh hiệu quả và tối ưu hóa tài nguyên, doanh nghiệp có thể cải thiện hiệu suất, giảm thiểu lãng phí và tăng cường khả năng đáp ứng nhanh chóng đối với yêu cầu của thị trường.
 • Tăng cường quản lý tài chính và kế toán: Phần mềm ERP giúp doanh nghiệp quản lý tài chính và kế toán một cách chính xác và hiệu quả. Nó tự động hóa quá trình ghi nhận giao dịch, tạo báo cáo tài chính, quản lý hạch toán và quản lý công nợ. Điều này giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng về tình hình tài chính, tuân thủ các quy định kế toán và nắm bắt được các cơ hội và rủi ro tài chính.
 • Cải thiện dịch vụ khách hàng: Phần mềm ERP cung cấp công cụ quản lý khách hàng và dịch vụ khách hàng, giúp doanh nghiệp tăng cường mối quan hệ với khách hàng. Từ việc quản lý thông tin khách hàng, quản lý chu kỳ bán hàng, đáp ứng yêu cầu và cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phần mềm ERP giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo sự hài lòng cho khách hàng.
 • Đáp ứng yêu cầu pháp lý và quản lý rủi ro: Phần mềm ERP giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp lý và quản lý rủi ro. Nó cung cấp công cụ để quản lý hợp đồng, tuân thủ quy định thuế, giám sát tuân thủ pháp lý và quản lý rủi ro kinh doanh. Điều này giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro pháp lý và tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Top 7 công ty phần mềm ERP uy tín tại Việt Nam

Phần mềm ERP MISA AMIS

Phần mềm ERP MISA AMIS
Phần mềm ERP MISA AMIS

Phần mềm ERP MISA AMIS là một giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể được phát triển bởi MISA JSC – một trong những công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam.

MISA JSC là gì? MISA JSC (MISA Joint Stock Company) là một công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, chuyên về phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp. Công ty được thành lập vào năm 1994 và đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin.

Dưới đây là những ưu điểm nổi bật của phần mềm ERP MISA AMIS:

 • Tích hợp đa chức năng: MISA AMIS cung cấp một loạt các chức năng quản lý chủ chốt, bao gồm quản lý tài chính, quản lý bán hàng, quản lý mua hàng, quản lý kho, quản lý sản xuất, quản lý nhân sự và quản lý dự án. Tất cả các chức năng này được tích hợp một cách hài hòa, cho phép doanh nghiệp quản lý mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh trong một hệ thống duy nhất.
 • Tùy chỉnh linh hoạt: MISA AMIS cho phép tùy chỉnh và điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp. Người dùng có thể thiết lập các quy trình làm việc, định nghĩa các trường thông tin, tạo mẫu báo cáo và tùy chỉnh giao diện người dùng để phù hợp với yêu cầu riêng của doanh nghiệp.
 • Bảo mật và đáng tin cậy: MISA AMIS tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất để bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp. Nó sử dụng các công nghệ mã hóa và cơ chế xác thực để đảm bảo rằng thông tin quan trọng không bị rò rỉ hoặc truy cập trái phép.
 • Giao diện người dùng thân thiện: Giao diện người dùng của MISA AMIS được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. Điều này giúp người dùng dễ dàng thích nghi và tận dụng được tối đa các tính năng và chức năng của phần mềm.
 • Hỗ trợ khách hàng tận tâm: MISA JSC cam kết đảm bảo sự hỗ trợ tận tâm và chuyên nghiệp cho khách hàng sử dụng MISA AMIS. Từ việc triển khai hệ thống, đào tạo người dùng, đến hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật phần mềm, MISA JSC đảm bảo khách hàng được hỗ trợ một cách toàn diện và liên tục để đảm bảo hiệu quả và thành công trong việc áp dụng phần mềm.
 • Khả năng mở rộng và tích hợp: MISA AMIS có khả năng mở rộng và tích hợp với các hệ thống và ứng dụng khác. Điều này cho phép doanh nghiệp kết hợp dữ liệu và quy trình từ các nguồn khác nhau, tạo ra một hệ thống thông tin toàn diện và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
 • Đáp ứng đa ngành: MISA AMIS không chỉ phù hợp với các ngành công nghiệp nhất định, mà còn có khả năng đáp ứng đa dạng các ngành kinh doanh, từ sản xuất, thương mại, dịch vụ đến xây dựng và nhiều hơn nữa. Điều này làm cho MISA AMIS trở thành một giải pháp ERP linh hoạt và có thể tùy chỉnh cho nhiều loại hình doanh nghiệp.

Phần mềm ERP MISA AMIS là một giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể, tích hợp nhiều chức năng quan trọng và mang lại nhiều ưu điểm nổi bật. Từ tích hợp linh hoạt, tùy chỉnh, bảo mật và đáng tin cậy, giao diện người dùng thân thiện, hỗ trợ khách hàng tận tâm, khả năng mở rộng và tích hợp, đến khả năng đáp ứng đa ngành, MISA AMIS là một lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp muốn nâng cao quản lý và hiệu suất kinh doanh của mình.

Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO

BRAVO là một phần mềm quản trị tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp (ERP) có quy mô và uy tín tại Việt Nam. Dưới đây là một số ưu điểm nổi bật của phần mềm BRAVO:

 • Tích hợp toàn diện: BRAVO kết nối tất cả các phòng ban và nghiệp vụ trong doanh nghiệp vào một hệ thống đồng nhất. Điều này giúp tạo ra sự liên kết giữa các quy trình và dữ liệu, đồng thời giảm thiểu sự mất mát thông tin và tăng cường sự phối hợp trong toàn bộ doanh nghiệp.
 • Tính linh hoạt và tùy chỉnh: Phần mềm BRAVO cho phép tùy chỉnh và điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp. Người dùng có thể tạo ra các quy trình làm việc, định nghĩa các trường thông tin, tạo mẫu báo cáo và tùy chỉnh giao diện người dùng để phù hợp với yêu cầu riêng của doanh nghiệp.
 • Tốc độ xử lý nhanh: BRAVO có khả năng xử lý dữ liệu lớn với tốc độ nhanh, cho phép doanh nghiệp xử lý và truy xuất thông tin một cách hiệu quả và nhanh chóng.
 • Giao diện người dùng thân thiện: Phần mềm BRAVO có giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng và tùy chỉnh. Giao diện được thiết kế một cách trực quan và có khả năng tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng của từng người dùng, giúp tăng cường trải nghiệm và hiệu suất làm việc.
 • Bảo mật và quản lý phân quyền: BRAVO đảm bảo tính bảo mật cao và quản lý phân quyền chặt chẽ. Hệ thống phân quyền cho phép quản lý kiểm soát quyền truy cập của người dùng đến các chức năng và dữ liệu quan trọng, đảm bảo sự an toàn và bảo mật thông tin của doanh nghiệp.
 • Theo dõi và báo cáo: BRAVO cung cấp các công cụ để theo dõi và báo cáo chi tiết về các hoạt động kinh doanh. Người dùng có thể tạo và tùy chỉnh các báo cáo tài chính, báo cáo bán hàng, báo cáo tồn kho, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và nhiều loại báo cáo khác. Điều này giúp quản lý và nhân viên có cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh, từ đó đưa ra quyết định thông minh và tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp.

Phần mềm BRAVO là một giải pháp quản trị doanh nghiệp đáng tin cậy, tích hợp nhiều chức năng và mang lại nhiều ưu điểm nổi bật. Từ tích hợp toàn diện, tính linh hoạt và tùy chỉnh, tốc độ xử lý nhanh, giao diện người dùng thân thiện, bảo mật và quản lý phân quyền, đến khả năng theo dõi và báo cáo chi tiết, phần mềm BRAVO hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý và vận hành hiệu quả.

Phần mềm SIS ERP sme

Phần mềm SIS ERP sme
Phần mềm SIS ERP sme

Phần mềm SIS ERP SME là một giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể, đặc biệt được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME – Small and Medium-sized Enterprises) được cung cấp bởi công ty S.I.S Việt Nam.

S.I.S Việt Nam là công ty gì? S.I.S Việt Nam (System Integration Solution Việt Nam) là một công ty công nghệ thông tin và cung cấp giải pháp phần mềm tại Việt Nam. Công ty được thành lập và hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cung cấp các giải pháp quản trị doanh nghiệp và dịch vụ công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp.

Dưới đây là một số ưu điểm nổi bật của phần mềm SIS ERP SME:

 • Tích hợp đa chức năng: SIS ERP SME tích hợp các chức năng quan trọng như quản lý tài chính, quản lý bán hàng, quản lý mua hàng, quản lý kho, quản lý sản xuất, quản lý nhân sự và nhiều hơn nữa. Việc tích hợp các chức năng này vào một hệ thống duy nhất giúp tối ưu hóa sự tương tác và thông tin giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.
 • Tùy chỉnh linh hoạt: SIS ERP SME cho phép tùy chỉnh và điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp. Người dùng có thể tạo ra các quy trình làm việc, định nghĩa các trường thông tin, tạo mẫu báo cáo và tùy chỉnh giao diện người dùng để phù hợp với yêu cầu riêng của doanh nghiệp.
 • Giao diện người dùng thân thiện: SIS ERP SME có giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng và trực quan. Giao diện được thiết kế sao cho người dùng có thể dễ dàng tìm hiểu và sử dụng các tính năng của phần mềm một cách hiệu quả.
 • Quản lý tài chính và kế toán: SIS ERP SME cung cấp các công cụ quản lý tài chính và kế toán chuyên nghiệp, bao gồm quản lý hạch toán, quản lý công nợ, quản lý tài sản, lập báo cáo tài chính và nhiều hơn nữa. Điều này giúp doanh nghiệp có sự kiểm soát chặt chẽ về tình hình tài chính và đáp ứng được các yêu cầu pháp lý và quản lý kế toán.
 • Quản lý bán hàng và quan hệ khách hàng: SIS ERP SME hỗ trợ quản lý quy trình bán hàng từ đơn hàng, giao hàng đến thanh toán. Nó cũng cung cấp công cụ quản lý quan hệ khách hàng để theo dõi thông tin khách hàng, lịch sử mua hàng và tươngtác với khách hàng. Điều này giúp doanh nghiệp cải thiện dịch vụ khách hàng, tăng cường mối quan hệ và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
 • Quản lý kho và sản xuất: SIS ERP SME cung cấp các công cụ quản lý kho hiệu quả, từ quản lý tồn kho, nhập/xuất kho, kiểm kê đến quản lý vận chuyển và phân phối. Nó cũng hỗ trợ quản lý quy trình sản xuất từ lập kế hoạch, quản lý nguyên liệu, theo dõi quy trình sản xuất đến kiểm tra chất lượng. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình và tài nguyên sản xuất, giảm thiểu lãng phí và nâng cao năng suất.
 • Bảo mật và đáng tin cậy: SIS ERP SME đảm bảo tính bảo mật cao cho dữ liệu và thông tin của doanh nghiệp. Nó sử dụng các công nghệ mã hóa, quản lý phân quyền và các biện pháp bảo mật khác để đảm bảo rằng dữ liệu của doanh nghiệp được bảo vệ an toàn và chỉ được truy cập bởi những người có quyền.

Phần mềm SIS ERP SME là một giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với tích hợp đa chức năng, tùy chỉnh linh hoạt, giao diện người dùng thân thiện, quản lý tài chính và kế toán chuyên nghiệp, quản lý bán hàng và quan hệ khách hàng, quản lý kho và sản xuất, cùng với bảo mật và đáng tin cậy, SIS ERP SME là một giải pháp ưu việt để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đạt được hiệu quả cao.

Phần mềm Faceworks

Phần mềm Faceworks
Phần mềm Faceworks

Faceworks là một phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning) được thiết kế để giúp doanh nghiệp quản lý quy trình kinh doanh một cách hiệu quả. Dưới đây là một số ưu điểm nổi bật của phần mềm Faceworks:

 • Khả năng mở rộng: Faceworks có khả năng mở rộng cao, cho phép doanh nghiệp mở rộng quy mô và tích hợp thêm các chức năng, module hoặc kết nối với các hệ thống phần mềm khác. Điều này giúp đáp ứng nhanh chóng và linh hoạt với sự thay đổi và mở rộng của doanh nghiệp.
 • Cấu hình linh hoạt: Faceworks cho phép PM (Project Manager) và BA (Business Analyst) tự tạo và cấu hình cấu trúc dữ liệu phù hợp với nghiệp vụ cụ thể của doanh nghiệp. Điều này giúp tùy chỉnh và điều chỉnh hệ thống theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp mà không cần phải sửa đổi mã nguồn.
 • Khả năng kết nối: Phần mềm Faceworks hỗ trợ API (Application Programming Interface) để kết nối với các hệ thống phần mềm khác. Điều này cho phép doanh nghiệp tích hợp dữ liệu và thông tin từ các nguồn khác nhau, tạo ra một hệ thống thông tin toàn diện và liên kết.
 • Triển khai nhanh: Faceworks có tốc độ triển khai nhanh, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tài nguyên trong quá trình triển khai phần mềm. Quy trình triển khai được tối ưu hóa và đơn giản hóa để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Tính bảo mật: Faceworks đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu thông qua việc mã hóa dữ liệu trên đường truyền. Điều này giúp bảo vệ thông tin quan trọng của doanh nghiệp và đảm bảo rằng chỉ những người có quyền truy cập mới có thể truy xuất dữ liệu.
 • Cấu trúc xếp tầng: Faceworks có cấu trúc xếp tầng giúp nhân viên hiểu rõ và thực hiện nhiệm vụ của mình. Cấu trúc này tạo ra sự rõ ràng về vai trò và trách nhiệm, nâng cao hiệu suất làm việc và hiệu suất của công ty.

Phần mềm Faceworks là một giải pháp ERP linh hoạt và mạnh mẽ giúp quản lý quy trình kinh doanh. Với khả năng mở rộng, cấu hình linh hoạt, khả năng kết nối, tốc độ triển khai nhanh, tính bảo mật và cấu trúc xếp tầng, Faceworks giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất và quản lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh của mình.

Phần mềm FAST Business Online

Phần mềm FAST Business Online
Phần mềm FAST Business Online

Fast Business Online (FBO) là một giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) toàn diện dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Với khả năng truy cập từ mọi thiết bị kết nối internet, FBO đã được sử dụng rộng rãi bởi hơn 2.300 doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhờ những ưu điểm nổi trội của nó.

Dưới đây là những ưu điểm nổi bật của phần mềm Fast Business Online:

 • Quản lý toàn diện: FBO bao gồm 12 phân hệ lớn giúp quản lý tổng thể doanh nghiệp, bao gồm mua hàng, bán hàng, phân phối, quản lý kho, tài chính kế toán, nhân sự, quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM), quản lý tài liệu (DMS), và nhiều phân hệ khác. Điều này cho phép doanh nghiệp quản lý và tích hợp mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh vào một hệ thống duy nhất.
 • Phù hợp với các chế độ tài chính, kế toán và thuế: FBO cung cấp sự hỗ trợ cho các chế độ tài chính, kế toán và thuế, giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp lý và thực hiện các nhiệm vụ tài chính một cách hiệu quả. Phần mềm cung cấp các công cụ và tính năng phù hợp để quản lý các khía cạnh tài chính và kế toán của doanh nghiệp.
 • Quản lý đa tiền tệ và đa đơn vị cơ sở: FBO cho phép quản lý đa tiền tệ và đa đơn vị cơ sở, đồng thời quản lý số liệu của các đơn vị cơ sở khác nhau trong một hệ thống duy nhất. Điều này rất hữu ích đối với các doanh nghiệp có hoạt động đa quốc gia hoặc có nhiều đơn vị cơ sở.
 • Công cụ phân tích OLAP tích hợp: FBO tích hợp công cụ phân tích OLAP (Online Analytical Processing), cho phép người dùng tạo và lập báo cáo từ bất kỳ dữ liệu nào có sẵn trong hệ thống. Điều này giúp doanh nghiệp phân tích dữ liệu, tìm kihiểu thông tin quan trọng và đưa ra quyết định kinh doanh thông minh và chiến lược.
 • Tiện ích và tương tác dễ dàng: FBO cung cấp nhiều tiện ích và tương tác dễ dàng trên mọi cửa sổ làm việc. Người dùng có thể thực hiện các thao tác như nhập liệu, tra cứu, tìm kiếm thông tin một cách thuận tiện và hiệu quả. Giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Fast Business Online (FBO) là một giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện, phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Với ưu điểm bao gồm quản lý toàn diện, phù hợp với các chế độ tài chính, kế toán và thuế, khả năng quản lý đa tiền tệ và đa đơn vị cơ sở, tích hợp công cụ phân tích OLAP và tiện ích tương tác dễ dàng, FBO đáp ứng nhu cầu quản lý và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp Cloudify

Phần mềm quản trị doanh nghiệp Cloudify
Phần mềm quản trị doanh nghiệp Cloudify

Cloudify là một phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, và nó phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dưới đây là một số ưu điểm nổi bật của phần mềm Cloudify:

 • Tích hợp và quản lý xuất – nhập kho: Cloudify ERP tích hợp chức năng quản lý xuất – nhập kho, giúp doanh nghiệp kiểm soát số lượng hàng hóa trong kho một cách hiệu quả. Việc đồng bộ dữ liệu giữa các phân hệ giúp tránh việc phải nhập liệu thủ công, từ đó giảm thiểu sai sót có thể xảy ra.
 • Quản lý đơn giản phiếu xuất, nhập kho: Phần mềm cung cấp giao diện đơn giản và các thao tác tạo phiếu xuất, nhập kho dễ dàng. Thông tin từ các phiếu này sẽ được tự động lưu trữ trên phiếu hạch toán của kế toán, giúp quản lý dữ liệu một cách chính xác và thuận tiện.
 • Báo cáo trực quan: Cloudify cung cấp khả năng quản lý dữ liệu tập trung, đồng thời cung cấp các báo cáo trực quan và dễ hiểu. Giao diện biểu đồ trực quan giúp người dùng dễ dàng theo dõi và đánh giá các thông tin quan trọng về hoạt động kinh doanh.
 • Làm chủ dữ liệu: Phần mềm Cloudify cho phép phân quyền và khóa sổ dữ liệu thông minh. Điều này giúp người dùng có khả năng làm chủ dữ liệu và quản lý quyền truy cập, đảm bảo tính bảo mật và đúng truy cập vào dữ liệu cần thiết.

Cloudify một phần mềm ERP linh hoạt và dễ sử dụng, giúp doanh nghiệp quản lý toàn diện các hoạt động kinh doanh. Với tính năng tích hợp và quản lý xuất – nhập kho, báo cáo trực quan và khả năng làm chủ dữ liệu, Cloudify mang lại sự tiện ích và hiệu quả cho doanh nghiệp trong việc quản lý và phát triển

Phần mềm ERPViet

Phần mềm ERPViet là gì? Phần mềm ERPViet là một giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp toàn diện, được thiết kế để hỗ trợ các nhà quản trị trong việc quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh. Với hơn 40 ứng dụng chính và hơn 20.000 ứng dụng tùy chỉnh, nó cung cấp đầy đủ các công cụ và tính năng để đáp ứng nhu cầu quản lý, mô hình và cấu trúc của mỗi doanh nghiệp.

Phần mềm ERPViet tích hợp nhiều ứng dụng quản lý, cho phép liên kết chặt chẽ giữa các dữ liệu và quy trình công việc. Điều này giúp người dùng tiết kiệm thời gian nhập liệu, giảm thiểu sai sót và tăng hiệu suất làm việc.

Phần mềm ERPViet có hai hình thức triển khai:

 1. Cloud ERP: Đây là giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp triển khai trên nền tảng đám mây. Doanh nghiệp sẽ trả phí thuê dịch vụ phần mềm theo tháng. Hình thức này thích hợp cho các doanh nghiệp nhỏ hơn 50 nhân sự và không cần tùy chỉnh đặc biệt.
 2. On-Premise ERP: Phần mềm ERPViet được triển khai trên máy chủ (server) của doanh nghiệp. Đây là hình thức phù hợp cho các doanh nghiệp lớn hơn 50 nhân sự, có bộ phận IT vận hành riêng. Hình thức triển khai này mang lại sự chủ động và kiểm soát cho doanh nghiệp trong việc triển khai và vận hành phần mềm.

Tóm lại, phần mềm ERPViet là một giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện, tích hợp nhiều ứng dụng và có khả năng tùy chỉnh. Với các hình thức triển khai Cloud ERP và On-Premise ERP, nó đáp ứng nhu cầu quản lý của cả doanh nghiệp nhỏ và lớn.

Tiêu chí để lựa chọn phần mềm ERP

Tiêu chí để lựa chọn phần mềm ERP
Tiêu chí để lựa chọn phần mềm ERP

Khi lựa chọn một phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning), có một số tiêu chí quan trọng mà doanh nghiệp nên xem xét. Dưới đây là một số tiêu chí quan trọng để lựa chọn phần mềm ERP:

 • Tính phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp: Đảm bảo rằng phần mềm ERP đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và quy trình công việc của doanh nghiệp. Phần mềm nên có tính linh hoạt để tùy chỉnh và điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.
 • Tính khả dụng: Kiểm tra tính khả dụng của phần mềm, bao gồm cả hiệu năng và sẵn sàng sử dụng. Phần mềm ERP nên có thể hoạt động ổn định, mượt mà và không gây ra sự cố thường xuyên. Ngoài ra, đảm bảo rằng nhà cung cấp phần mềm có khả năng hỗ trợ và cung cấp cập nhật để đảm bảo tính khả dụng của phần mềm trong thời gian dài.
 • Tích hợp và linh hoạt: Phần mềm ERP nên có khả năng tích hợp với các hệ thống và ứng dụng hiện có trong doanh nghiệp, như hệ thống kế toán, hệ thống CRM, hệ thống quản lý kho, và nhiều hơn nữa. Đồng thời, phần mềm cũng nên linh hoạt để tùy chỉnh và thay đổi theo mô hình và quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Bảo mật: Bảo mật dữ liệu là yếu tố quan trọng. Đảm bảo rằng phần mềm ERP cung cấp các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp khỏi các mối đe dọa và truy cập trái phép.
 • Dễ sử dụng và đào tạo: Phần mềm ERP nên có giao diện dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. Nó nên hỗ trợ quy trình công việc và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Đồng thời, nhà cung cấp phần mềm cần cung cấp đào tạo và tài liệu hướng dẫn để giúp người dDùng nắm bắt và sử dụng phần mềm một cách hiệu quả.
 • Hiệu suất và mở rộng: Kiểm tra hiệu suất của phần mềm ERP và khả năng mở rộng của nó. Phần mềm nên có khả năng xử lý dữ liệu lớn và đáp ứng được tăng trưởng của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp dự định mở rộng hoặc mở rộng quy mô hoạt động, phần mềm cần có khả năng mở rộng linh hoạt.
 • Giá trị và chi phí: Đánh giá giá trị và chi phí của phần mềm ERP. Đảm bảo rằng giá trị mang lại từ phần mềm phù hợp với chi phí đầu tư. Cân nhắc các yếu tố như giá cả, cấu hình, cài đặt, bảo trì và dịch vụ hỗ trợ.
 • Đánh giá và đánh giá từ người dùng: Tìm hiểu ý kiến và đánh giá từ người dùng hiện tại của phần mềm ERP. Xem xét những phản hồi và đánh giá về tính năng, hiệu suất, hỗ trợ và trải nghiệm sử dụng. Điều này có thể giúp bạn có cái nhìn tổng quan về phẩm chất và hiệu quả của phần mềm từ góc nhìn người dùng.
 • Hỗ trợ và dịch vụ sau bán hàng: Đảm bảo rằng nhà cung cấp phần mềm ERP cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng tốt. Hỗ trợ kỹ thuật, cập nhật phần mềm, và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp đều quan trọng để đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm một cách hiệu quả và giải quyết các vấn đề nhanh chóng.

Lựa chọn phần mềm ERP đúng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển doanh nghiệp. Đảm bảo rằng doanh nghiệp xem xét kỹ các tiêu chí trên và tìm hiểu cẩn thận trước khi lựa chọn phần mềm ERP phù hợp.

Tạm kết

Lựa chọn một phần mềm ERP phù hợp là một quyết định quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Việc tìm kiếm và chọn lựa phần mềm ERP dựa trên các tiêu chí nêu trên sẽ giúp doanh nghiệp tận dụng hết tiềm năng và tăng cường hiệu quả trong quản lý hoạt động kinh doanh.

Qua bài viết, chúng ta đã hiểu rõ hơn về vai trò và ưu điểm của phần mềm ERP trong việc quản trị toàn diện doanh nghiệp. Từ việc quản lý tài nguyên, quy trình sản xuất, quản lý tài chính và kế toán, quản lý khách hàng và quan hệ đối tác, đến phân tích dữ liệu và báo cáo, phần mềm ERP giúp tạo ra một hệ thống tổng thể, tích hợp và linh hoạt.

Đồng thời, chúng ta đã được giới thiệu về một số phần mềm ERP uy tín như MISA AMIS, BRAVO, ERPViet, Cloudify và Fast Business Online. Mỗi phần mềm có những ưu điểm và đặc điểm riêng, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp khác nhau.

Tuy nhiên, việc lựa chọn phần mềm ERP là một quy trình phức tạp và cần sự tìm hiểu cẩn thận. Doanh nghiệp nên xác định rõ nhu cầu, tiêu chí và ưu tiên của mình, từ đó tìm kiếm và lựa chọn phần mềm ERP phù hợp nhất.

Cuối cùng, việc triển khai phần mềm ERP đòi hỏi sự đầu tư về thời gian, tài chính và nguồn lực. Tuy nhiên, sự đầu tư này sẽ trở thành một cơ hội để nâng cao hiệu suất, tăng cường quản lý và phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Với sự lựa chọn đúng đắn và triển khai hiệu quả, phần mềm ERP sẽ trở thành một công cụ quản trị mạnh mẽ và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và thành công trong thị trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh hiện nay.

Blog.sis.vn đã giới thiệu đến bạn đọc 7 công ty cung cấp phần mềm quản trị tổng thể ERP uy tín nhất hiện nay. Hy vọng rằng qua bài viết, bạn đã có thêm thông tin để đưa ra lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp của mình.

Nếu bạn quan tâm đến phần mềm quản trị SIS ERP sme và muốn tìm hiểu thêm, chúng tôi đề nghị liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn sớm nhất. Bạn có thể gọi điện thoại đến Hotline: 0912.210.210 hoặc đăng ký trực tuyến tại đường link Tại đây.

Chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp bạn tìm hiểu thêm về phần mềm SIS ERP sme và cung cấp thông tin chi tiết để bạn có thể đưa ra quyết định tốt nhất cho doanh nghiệp của mình.

Chia sẻ